در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
لیست نهایی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر(نوبت دوم)
31 اردیبهشت زمان انتخابات هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر
لیست نهایی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر
آغاز ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر
۱۷ اردیبهشت زمان برگزاری انتخابات هیات مدیره خانه تئاتر
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
سایر اخبار


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram