سایت موقت


اعضاء هیئت مدیره › اصغر همت

تاریخ و محل تولد: 1331 - شیراز
تخصص: ‏بازیگر‏‏
تحصیلات
کارشناسی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، 1357؛دریافت نشان درجه 1 هنری در رشته بازیگری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور؛1381