سایت موقت


اعضاء هیئت مدیره › ایرج راد

تاریخ و محل تولد: 1324 - تهران
تخصص: بازیگر، کارگردان
تحصیلات:کارشناسی نمایش از دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران ،کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه کاردیف(انگلستان) , عنوان  درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور.
عضو هیات مدیره و مدیر عامل خانه تئاتراز سال 1379 تا 1392