سایت موقت


اعضاء هیئت مدیره › حمید رضا نعیمی

تاریخ و محل تولد :1353 - سرپل ذهاب

تخصص: نمایشنامه نویس و بازیگر

تحصیلاتکارشناسی ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد اسلامی، هنر و معماری، 376 ، کارشناسی ارشد بازیگری و کارگردانی از دانشگاه آزاد اسلامی، هنر و معماری، 1379