سایت موقت


اعضاء هیئت مدیره › محمد بهرامی

تاریخ و محل تولد: 1335 - تهران‏
تخصص: ‏روزنامه‌نگار و مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی تئاترشهر؛ 1369 تا 1385‏
مدیر روابط عمومی خانه تئاتر؛ 1386 تاکنون‏
خبرنگار مجله جوانان و روزنامه اطلاعات؛ 1351 تا 1384‏
عضو وابسته شورای سردبیری روزنامه اطلاعات؛ 1379 تا 1384‏

عضو هیات مدیره خانه تئاتر از سال 1393 به مدت 1 دوره