سایت موقت


اعضاء هیئت مدیره › مریم کاظمی

تاریخ و محل تولد: 1344- تهران
تخصص: بازیگر، کارگردان
تحصیلات
کارشناسی بازیگری و کارگردانی از دانشکده هنرهای زیبا , دانشگاه تهران، 1372