سایت موقت


انجمن ها » انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر

۲۹ مرداد ۱۳۹۲
[مشاهده لیست اعضای انجمن]

هیات مدیره انجمن منتقدان و نویسندگان 

محمد رسول صادقی: رئیس هیات مدیره

عباس غفاری: عضو اصلی هیات مدیره

ساسان پیروز: عضو اصلی هیات مدیره

جواد اعرابی: عضو اصلی هیات مدیره

سامی صالحی ثابت: عضو اصلی هیات مدیره

امین عظیمی: عضو علی البدل هیات مدیره

ندا آل طیب: عضو علی البدل هیات مدیره

بهاره برهانی :بازرس اصلی

سید یاسین محمدی: بازرس علی البدل

آیین نامه انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر

 ماده1- نام انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر است که با قبول کامل اساسنامه خانه تئاتر طبق این آئین‌نامه در هفده مرداد ماه 1380 تأسیس شد.
تعریف
منظور از منتقد: افرادی که در رسانه‌‌های جمعی اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری، مجازی و غیر مجازی به کار تحلیل و نقد تئاتر مشغولند.
منظور از نویسنده: که در رسانه‌‌های جمعی اعم از نوشتاری، دیداری، شنیداری، مجازی و غیر مجازی به فعالیت‌هایی چون تهیه خبر، گزارش،‌یادداشت، ترجمه، مقاله و گفت و گو در حوزه تئاتر می‌پردازند.
منظور از پژوهشگر: افرادی که در حوزه تئاتر ایران یا جهان به فعالیت‌های پژوهشی اعم از انتشار کتاب، مقالات یا تحقیقات علمی و یا هر نوع محصول دیداری – شنیداری پژوهشی مشغولند.
ماده 2- نوع انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر به عنوان یکی از انجمن‌های وابسته و زیر مجموعه مؤسسه فرهنگی هنری خانه تئاتر به شمار می‌آید. این انجمن تشکلی است صنفی، فرهنگی، هنری، غیرسیاسی، غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آئین‌نامه تشکیل شده است.
ماده3- مدت فعالیت: مدت فعالیت انجمن از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تئاتر میتواند ادامه داشته باشد، منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تئاتر و این آئین‌نامه عمل کند.
ماده4- مرکز فعالیت انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران در خانه تئاتر و در حال حاضر به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان صبای جنوبی( برادران شهید مظفر) نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب طبقه اول است.
ماده5- موضوع فعالیت: با در نظر گرفتن موضوع فعالیت درماده 7 اساسنامه خانه تئاتر انجمن موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با صنف خود خواهد بود.
ماده6- عضویت: انجمن دارای سه نوع عضویت است: وابسته، پیوسته، افتخاری.
الف- عضویت پیوسته که دارای کلیه اختیارات و وظایف و حقوق عضویت میباشد، و تحت پوشش کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار دارد و می‌تواند جهت انتخاب در هیأت مدیره انجمن خود و هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود و در کلیه مجامع عمومی دارای حق رأی است.
ب- عضویت وابسته که ضمن برخورداری از کلیه حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر برخوردار است ولی نمی تواند برای هیأت مدیره انجمن خود و یا هیأت مدیره خانه تئاتر کاندیدا شود فقط دارای حق رأی دادن در مجامع عادی و عادی به طور فوق العاده است.
ج- عضو افتخاری- کلیه کسانی که به عناوین مختلف منشاء خدمات به هنر تئاتر بوده‌اند ( غیر از اعضای پیوسته و وابسته) با پیشنهاد هیأت مدیره انجمن و قبول دعوت از جانب شخص مورد نظر ، می توانند به عضویت افتخاری خانه تئاتر درآیند و در صورت تأئید هیأت مدیره می‌توانند مورد حمایت‌های مادی و معنوی خانه تئاتر قرار گیرند.
انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر می‌تواند عضو افتخاری پیشنهادی خود را با ذکر دلایل به هیأت مدیره معرفی و در صورت موافقت کارت عضویت افتخاری صادر شود
ماده 7- شرایط عضویت در انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر
1-    عضویت پیوسته
الف- دارا بودن مدرک دانشگاهی از کاردانی تا دکترا در رشته تئاتر یا روزنامه‌نگاری با حداقل یک‌سال سابقه فعالیت پیوسته رسانه‌ای، ارائه 6 اثر چاپ شده با امضا، کپی شناسنامه از تمامی صفحات، کپی کارت خبرنگاری یا معرفی‌نامه رسمی از رسانه، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به هیأت مدیره وقت انجمن، 6 قطع عکس 43 و ارائه آثار به منظور شرکت در مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن.
ب- دارا بودن مدرک دانشگاهی از کاردانی یا دکترا در سایر رشته‌های هنری یا علوم انسانی با حداقل 3 سال سابقه فعالیت پیوسته رسانه‌ای، ارائه 6 اثر چاپ شده با امضا در هر سال (مجموعاً 18 اثر)، کپی شناسنامه از تمامی صفحات، کپی کارت خبرنگاری یا معرفی‌نامه رسمی از رسانه، تقاضانامه کتبی عضویت خطاب به هیأت مدیره وقت انجمن، 6 قطع عکس 43 و ارائه آثار به منظور شرکت در مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن.
ج- دارا بودن مدرک دانشگاهی از کاردانی یا دکترا در رشته تئاتر، پژوهشگری یا مطالعات فرهنگی و ارائه حداقل 1 اثر در قالب کتاب، مقاله علمی یا هر اثر برجسته پژوهشی دیگر (پایان‌نامه‌های تحصیلی مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد نظر نیست) 
2- عضویت وابسته
دارا بودن مدرک دیپلم مرتبط یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور با حداقل 10 سال سابقه فعالیت مستمر رسانه‌ای و ارائه 6 اثر چاپ شده با امضا در هر سال (مجموعاً 60 اثر)
تبصره 1- زمان ارائه مدارک متقاضیان عضویت در انجمن نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال است.
تبصره 2- در صورت تأیید هیأت مدیره وقت انجمن مبنی بر کامل بودن پرونده متقاضی عضویت، شرط نهایی پذیرفته شدن فرد متقاضی، نامزدی وی در یکی از رشته‌های هفت‌گانه مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن است.
تبصره 3- افرادی که در این آئین‌نامه به عنوان پژوهشگر معرفی شده‌اند و نیز اعضای افتخاری، از شرکت در مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن و نیز ارائه کپی خبرنگاری یا معرفی‌‌نامه رسمی رسانه‌ای معاف هستند. 
تبصره 4- هیأت مدیره انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر پس از دریافت تقاضای عضویت، صلاحیت متقاضی را بررسی و در صورت تطابق با این آئین‌نامه عضویت ایشان را تأئید می‌کند.

ماده 8- تکالیف اعضاء.
1-    پرداخت حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده ( از ابتدای هر سال تا پانزدهم خرداد همان سال) به شماره حساب خانه تئاتر 5875  بانک ملی ، شعبه خشایار کد 544 و ارائه فیش بانک به انجمن و ارائه آن به امور مالی از طریق انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر
2-    شرکت در مجامع عمومی انجمن خود و خانه تئاتر.
3-    ارائه گزارش کار و فعالیت رسانه‌ای و بروشور سالانه از اول بهمن ماه هر سال تا بیستم اسفند ماه همان سال از طریق فرم‌های تهیه شده در انجمن.
4-    حضور فعال در انجمن مربوطه جهت بالا بردن توان صنفی و حداقل ارتباط تلفنی یکبار در ماه جهت آگاهی از انجمن و خانه تئاتر.
5-    چنانچه هر یک از اعضای انجمن، شکایتی صنفی داشته باشد، شکایت خود را میتواند به صورت کتبی به هیأت مدیره انجمن ارائه دهد، هیأت مدیره پس از بررسی اولیه و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم رسیدن به نتیجه، موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع می‌کند.
6-    استمرار عضویت در انجمن منوط به فعالیت رسانه‌ای و ارائه حداقل 6 اثر چاپ شده با امضا در آن سال است. اعضاء هیأت مدیره وقت انجمن و اعضای بالای 60 سال سن از این قاعده مستثنی هستند.
7-    کلیه اعضاء پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی هائی که از جانب خانه تئاتر با اطلاع قبلی صورت می‌گیرد. حضور یابند مگر آنکه دارای عذر موجه و مستند باشند.
ماده9- تعلیق و لغو عضویت
الف- در صورت تخلف از موارد پیش‌بینی شده در این آئین‌نامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفه‌ای  از طرف هر یک از اعضا، هیأت مدیره انجمن می‌تواند از طریق بازرس انجمن عضویت شخص یاد شده را به حالت تعلیق در آورده و یا لغو عضویت کند- حالت تعلیق یا لغو عضویت باید حداکثر ظرف مدت یک‌ماه به عضو مورد نظر توسط پست سفارشی ابلاغ شود. عضو پس از دریافت نامه انجمن در صورت عدم پذیرش رأی صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه و بازرس ابتدا آن را در هیأت مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به شورای داوری ارسال می‌شود.
ب- در صورت عدم ارائه 6 اثر سالانه چاپ شده با امضا جهت درج در پرونده و یا عدم پرداخت به موقع حق عضویت سالانه در زمان مقرر شده تعلیق به مدت یک‌سال  ضمن متوقف شدن کلیه حقوق معنوی و قانونی و در صورت عدم تقاضای مجدد و پرداخت آن در سال بعد در زمان مقرر لغو کامل عضویت صورت خواهد گرفت.
ج- عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تئاتر و ندادن وکالت به دیگر عضو و عدم حضور در یک مجمع عمومی خانه تئاتر و دو مجمع انجمن مربوطه موجب لغو عضویت و قطع کلیه حقوق مادی، معنوی و قانونی عضو خواهد شد.
د- در صورت عدم گزارش فعالیت سالانه در تاریخ معین شده و یا عدم حضور فعال در برنامه‌های پیش بینی شده در انجمن مربوط موجب تعلیق عضویت بنا به نظر هیأت مدیره انجمن خواهد شد.
ماده 10- مجمع عمومی عادی
1-    مجمع عمومی عادی سالی یک‌بار در ماه اسفند برگزار می‌شود که در آن گزارش عملکرد سالانه انجمن به اطلاع اعضاء میرسد.
2-    انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان هر دو سال یک‌بار در ماه اسفند برگزار خواهد شد.
3-    بررسی و اتخاذ تصمیم درباره مواردی که هیأت مدیره پیشنهاد می‌کند ( در قالب حدود و اختیارات آئین‌نامه)
4-    بررسی و تصمیم گیری درباره مسائلی که هیأت مدیره در خصوص آنها به توافق نرسیده و رسیدگی به آنها به مجمع عمومی ارجاع شده است.
مجمع عمومی عادی فوق العاده
1-    به درخواست بازرس انجمن و در صورت استعفا و یا نیاز به ترمیم هیأت مدیره برای انتخابات تشکیل می‌شود.
2-     تقاضای عزل هیأت مدیره و بازرسان که به درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره و یا درخواست یک سوم اعضای پیوسته در مجمع عمومی عادی فوق العاده مورد قبول یا رد قرار خواهد گرفت.
مجمع عمومی عادی فوق العاده به دعوت اکثریت اعضاء هیأت مدیره یا درخواست یک سوم اعضاء پیوسته در هر زمان میسر است.
تبصره- برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی- فوق العاده باید پانزده روز قبل از تشکیل آن از طریق پست سفارشی اطلاع‌رسانی شود.
ماده11- طرز تشکیل مجمع عمومی
1-    جلسات مجمع عمومی با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت می‌یابد. چنانچه در جلسه اول حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجدداً‌ با قید همان دستور جلسه و ذکر دلیل عدم تشکیل جلسه اول برای مجمع عمومی نوبت دوم دعوت بعمل می‌آید. فاصله مجمع عمومی نوبت دوم نباید بیش از 20 روز و کمتر از 15 روز باشد. در جلسه دوم با حضور هر تعداد از اعضا جلسه رسمی خواهد بود.
2-    در هر یک از مجامع عمومی ابتدا یک رئیس جلسه، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه باید انتخاب شود- در جلسه مجمع عمومی فقط درباره دستور جلسه از پیش تعیین شده مذاکره می‌شود و رأی گیری به صلاحدید عمومی به صورت علنی یا مخفی خواهد بود. هنگام ورود هر عضو مشخصات وی در فهرست ذکر شده به امضاء عضو می‌رسد- منشی جلسه صورت مذاکرات را تهیه میکند که به امضاء رئیس، ناظران و منشی خواهد رسید- حضور بازرس خانه تئاتر در مجامع عمومی اجباری است و بازرس هم صورتجلسه را باید تأئید کند.ماده 12- هیأت مدیره
1-    اعضاء اصلی هیأت مدیره انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر، 5 نفر و 2 نفر عضو علی‌البدل و یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل است که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
2-    حداکثر یک هفته بعد از انتخابات در اولین جلسه باید رئیس هیأت مدیره ، نایب رئیس و مسئولیت‌های دیگر مشخص شود.
3-    جلسات هیأت مدیره باید حداقل 15 روز یک‌بار تشکیل شود و هر جلسه با نصف به علاوه یک تعداد از اعضاء و حضور بازرس رسمیت دارد.
4-    در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضاء هیأت مدیره در سه نوبت متوالی و یا سه نوبت غیرمتوالی به عنوان لغو عضویت از هیأت مدیره محسوب خواهد شد.
5-    هیأت مدیره انجمن موظف است برنامه سالانه خود را همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم تا پایان اردیبهشت هر سال به هیأت مدیره خانه تئاتر ارائه دهد تا پس از بررسی از جانب هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام نظر شود.
6-    کلیه مسئولیت‌های اجرائی در ارتباط با انجمن نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آئین‌نامه و خط مشی خانه تئاتر بر عهده رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر و هیأت مدیره انجمن خواهد بود.
7-    بعد از انتخابات حکمی از جانب خانه تئاتر به هر یک از اعضا هیأت مدیره بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.
8-    معرفی یک نفر به عنوان نماینده انجمن برای حضور در جلسات شورای هماهنگی به عنوان پل ارتباطی هیأت مدیره خانه تئاتر و انجمن  لازم الاجرا  است و در صورت عدم حضور نماینده رئیس هیأت مدیره انجمن باید پاسخگوی عدم حضور نماینده باشد.
تبصره- هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره نباید عضو هیچ تشکیلات دولتی یا پست مدیریت و یا عضو تشکیلات غیردولتی در شکل مشابه به تشکل خود باشد و چنانچه در دوره عضویت خود پذیرای چنین مسئولیت و یا سمتی شود مستعفی شناخته می‌شود.
ماده13- امور مالی و محاسباتی
کلیه مسائل مالی انجمن از طریق امور مالی خانه تئاتر انجام می‌شود و انجمن حق داشتن هیچگونه حساب مالی در بانک و یا صندوق را ندارد، تنها در مواردی که لازم باشد بر اساس نیاز و موافقت برای برگزاری ویا اجرای برنامه‌های پیش‌بینی شده، مبلغ مصوب در چند نوبت بصورت تنخواه به نماینده معرفی شده از طرف انجمن پرداخت و نماینده موظف و مکلف به دادن فاکتور معتبر در ارتباط با هزینه مورد نظر یا موارد مشخص شده خواهد بود.