سایت موقت


خبر

» انتخاب داوران بخش پژوهش و ترجمه چهارمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران

۰۴ بهمن ۱۳۸۹
اعضای هیات داوران بخش پژوهش و ترجمه ادبیات نمایشی چهارمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران انتخاب و معرفی شدند.به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر به نقل از ستاد خبری چهارمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران ، بهزاد صدیقی – دبیر اجرایی و سخنگوی این دوره انتخاب – ضمن بیان این مطلب گفت ...

» تماشای تئاترعامل رشد فرهنگ در خانواده

۰۳ بهمن ۱۳۸۹
تفکر و اندیشیدن نقش اساسی در تحولات زندگی به ویژه در سطح خانواده و جامعه دارد. برهمین اساس است که تمامی ادیان الهی و مکاتب بشری برای اندیشیدن اهمیت ویژهای قائل شدند.می توان گفت،موقعیت هایی که انسان برای خود خلق می کند همواره ناشی از طرز تفکر اوست.بنابراین اساس ایجاد یک زندگی سالم در دست داشتن فکری ...