سایت موقت


خبر › بی بدیل

۰۶ شهريور ۱۳۹۵

photo_2016-08-27_12-04-16.jpg

اصغر همت مدیر عامل خانه ی تئاتر در سوگ چکامه ای یاد و خاطر "داوود رشیدی" را گرامی داشت.متن این چکامه چنین است:

مردانی هستند ؛آن هنگام که از این دنیای فانی رخت بر می بندند همه آن چه را که ویژه خودشان است بر جای می گذارند،خود می روند اما میراث شان جاودانه می ماند.با خود متولد و در خود می میرند،نظیر ندارند و مانندشان نیست.بی هیچ شکی"داوود رشیدی" از این سنخ مردان بود. فقدانش ضربه ای جبران ناپذیر است بر پیکر "هنر" این سرزمین ، "هنر"ی که هیچ گاه آنطور که او می خواست "ارج" پیدا نکرد و مغفول ماند. باشدکه،قدردان دردانه های به جا مانده از این سلسله،که مایه ی فخر این ملک اند،باشیم. یاد و خاطرش گرامی باد.