سایت موقت


خبر › تمدید ثبت نام بیمه تکیمیلی

۱۵ مرداد ۱۳۹۶

مهلت نام نویسی بیمه تکمیلی ویژه هنرمندان و اعضای خانه تئاترتا 20 مرداد ماه جاری تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر ، به منظور بهره مندی آن دسته از هنرمندانی که تاکنون موفق به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه درمان تکمیلی نشده اند، مهلت نام نویسی به صورت حضوری در خانه تئاتر تا 18مرداد وبه صورت اینترنتی تا 20 مرداد ماه تمدید شد.

براساس قرارداد منعقد شده با شرکت سهامی بیمه رازی امسال برای اولین بار قرارداد بیمه تکمیلی در قالب سه طرح (امید، آرامش و رفاه) با پوشش ها و حـق بیمـه متنوع برقرار شده است و اعضا و افراد تحت تکفل امکان انتخاب یکی از این طرح ها را تا پایان قرار داد دارند.

اعضای محترم خانه تئاتر که عضو این صندوق در سراسر کشورمی باشند ، می توانند با مراجعه به صفحه شخصی خود در تارنمای صندوق به نشانی www.honarcredit.ir نسبت به ثبت نام و بهره مندی از خدمات بیمه تکمیلی اقدام نمایند.

شایان توجه است؛ قرارداد بیمه تکمیلی برای اعضاء صندوق اعتباری هنر که از طرح بیمه درمان تکمیلی استفاده می کنند از از تاریخ 1/4/96 لغایت 31/3/97 برقرار می‌باشد