سایت موقت


انتشارات › فصل نامه نمایش نامه شماره 6 و 7


ششمین و هفتمین شماره فصل نامه نمایش نامه  به مدیر مسئولی محمد یعقوبی و سردبیری بهزاد صدیقی منتشر شد.

در این  دو شماره پس از یادداشت یکی دو سخن سردبیر  با عنوان دست آوردهای کانون نمایش نامه نویسان،در بخش کارنامه گزارشی از مراسم برگزیده گان ششمین دوره اتنخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران و در بخش دیدگاه مقالات و نقد هایی از امید روحانی ،حسن پارسایی ، رامین فناییان ، حسین فدایی حسین ،رضا آشفته ،رسول نظر زاده رحیم عبدالرحیم زاده ،علی رضا نراقی ،میلاد نیک آبادی مشهود محسنیان به چاپ رسیده است. 

گفت و گو با محمد رضایی راد و وندی واسر استاین ،معرفی وبگاه آرتور میلر و محمد یعقوبی ، معرفی نمایش نامه های ایران و ترجمه شده جدید در بخش از پشت شیشه ها  از دیگر مطالب این شماره فصل نامه  نمایش نامه است. نمایش نامه های  رویای طاهره گان خاموش به قلم محمد رضایی راد ، من ایرجم پسر فریدون یا سه قطره خون روی برف به قلم رئوف دشتی و علی حاتمی نژاد ،شب نوشته هارولد پینتر برگردان شعله آذر نمایش نامه تهران ،کیلومتر 13 ذر بخش جدید این فصل نامه به پیش نهاد محمد یعقوبی در این دو شماره منتشر شده است.

از دیگر بخش های جدید این فصل نامه ، بخش پرونده است که به مونولوگ اختصاص دارد.

در این بخش آثار و نوشته هایی از بهزاد صدیقی، محمد حسن معجونی، مانی حقیقی ،امیر رضا کوهستانی ،محمود عزیزی ،حسین مهکام ،فهیمه سیاحیان، روزبه حسینی،چیستا یثربی،رضا سرور، محسن رهنما ،عدالت فرزانه، محمد یعقوبی ،مهین صدری، پژند سلیمانی، مهدی کوشکی،  محمد چرم شیر، مهدی میرباقری ،نیما دهقانی،  علی اکبر علیزاد، امیر حسین سیادت، لاله خاک پو،ساموئل بکت، آن وولر  و آرتور میلر به طبع رسیده است.

ششمین شماره فصل نامه نمایش نامه که فصل نامه تخصصی کانون نمایش نامه نویسان خانه تئاتر است در 368 صفحه قطع وزیری با مدیریت هنری امیر اسمی منتشر شده ودر اختیار نمایش نامه نویسان قرار گرفته شده است.