سایت موقت


انتشارات › کتاب سه جریان تئاتری معاصر امریکا « برادوی ، آف. برادوی، آف.آف. بردوی» ترجمه و تألیف برکه فروتن

با اینکه از عمر تئاتر در آمریکا تنها حدود سیصد سال می‌گذرد، اما نتایج تأثیرگذار آن در سطح جهان و به خصوص در زمینه تئاتر تجربی و آوانگارد درخور توجه است.


تئاتر آمریکا در اصل یک تئاتر وارداتی است که توسط بازیگران انگلیسی و اجرای آثار نویسنده صاحب نام « ویلیام شکسپیر» به این کشور وارد گردید و پس از آن در طی دهه های بعد به سرعت راه پیشرفت و ترقی را پیمود.


 همانطور که اکنون بنیان‌گذاران مکاتب نو و تجربی که دارای آوازه‌ای بین المللی می‌باشند را می‌توان در این کشور جستجو نمود.


افرادی همچون «لی استواسبرگ» که با پی‌ریزی « کارگاه بازیگران » و بنیان « بازیگری متد » سهم بسزایی در پرورش استعدادهای نوظهور چه در زمینه تئاتر و نیز سینما دارد و کارگردانانی همچون « پیتر بروک، رابرت ویلسون و پیتر شومان » که با اجراهای آوانگارد و تجربی خود جهان را متحیر ساخته‌اند و نمایشنامه‌نویسانی همچون « یوجین اونیل، ادوارد آلبی، تنسی ویلیامز، نیل سایمون و سام شپارد » که تحولی در زمینه نمایشنامه‌نویسی ایجاد نموده‌اند.


از آنجا که در ایران چه در مقام ترجمه و چه تحقیق، تئاتر آمریکا مهجور مانده است و نیز مطالعه و تحقیق در زمینه سه جریان مهم و تأثیر‌گذار تئاتر آمریکا در ایران بسیار محدود است، در این پژوهش سعی شده تا با نگاهی گذرا به تاریخ تئاتر در آمریکا به سه جریان « برادوی، آف برادوی و آف- آف برادوی» پرداخته شود.


تاریخ و دوره‌های شکل‌گیری و تأثیرات هرکدام از این جریانات بر دیگری و نیز بر تئاتر حرفه‌ای آمریکا و جهان و بالاخص تأثیرات مهم دو جریان « آف برادوی و آف – آف برادوی » بر تئاتر تجربی دهه‌های 60 و 70  و مقایسه این سه جریان از منظر کیفی و کمی، نمایشنامه‌نویسی، سبک‌ها و شیوه‌های اجرایی، مکان و سالن‌های اجرا، بودجه و برنامه‌ریزی و در نهایت تأثیرگذاری هر یک از این جریانات بر تئاتر امروز آمریکا و جهان با رجوع به منابع موجود چه به زبان فارسی و لاتین از اهداف این پژوهش می‌باشد.


البته پرواضح است که مطالب گردآوری شده در این پژوهش مسلماَ تمام آن چیزی نیست که موجود می‌باشد اما با جمع‌آوری مهمترین‌ها سعی بر آن شده تا هرچه بهتر کلیات را برشمرده و آشنایی کاملی با آنچه در تئاتر آمریکا واقع گشته است، به انجام رسد.


این جریانات از جنبش‌های مهم تئاتری در آمریکا بوده و شکل‌گیری هر یک صورت تئاتر آمریکا و جهان را دگرگون ساخته است.


ویراستاری علمی کتاب سه جریان تئاتری معاصر امریکا را دکتر عطاالله کوپال انجام داده است.