در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
کانون دستیاران کارگردان

رئیس هیات  مدیره کانون: آرش فصیح

نائب رئیس: محمد علی گودرزیانی

دبیر  اداری: علی نصر

منشی: فخریه سلیمی

سخنگو: سید فرشاد هاشمی

خزانه دار: علیرضا فولاد شکن

روابط عمومی : بهاره خالقی

علی البدل هیات مدیره : محمود زهره وند

علی البدل دوم هیات مدیره: علی زارعی

بازرس: سید قاسم غضنفری

بازرس (علی البدل): شیما مرادی

 

«آیین‌نامه کانون دستیاران کارگردان خانه تئاتر»

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1- کانون دستیاران

1- نام کانون: دستیاران کارگردان است که با قبول اساسنامه‌ی خانه‌ی تآتر طبق این آیین‌نامه تاسیس گردیده است.

2- نوع کانون: کانون دستیاران کارگردان تآتر به عنوان یکی از کانون‌های وابسته و زیرمجموعه موسسه فرهنگی هنری خانه تآتر به شمار می‌آید. این کانون تشکلی است صنفی، فرهنگی هنری، غیرسیاسی و غیرتجاری که جهت تحقق اهداف ذکر شده در این آیین‌نامه تشکیل گردیده است.

3- مدت فعالیت: مدت فعالیت کانون از تاریخ تشکیل تا موجودیت خانه تآتر می‌تواند ادامه یابد منوط بر اینکه در چهارچوب قوانین و مقررات اساسنامه خانه تآتر و آیین‌نامه مصوب عمل کند.

4- مرکز فعالیت کانون: مکان فعالیت خانه تآتر، به نشانی فعلی، تهران، خیابان انقلاب، خیابان برادران شهید مظفر (صبای جنوبی)، نبش کوچه ماه، ساختمان آفتاب، طبقه اول است.

5- موضوع فعالیت: با در نظر گرفتن موضوع فعالیت در ماده 7 اساسنامه خانه تآتر، کانون دستیاران کارگردان نیز موظف به برنامه‌ریزی جهت کمک در رسیدن به اهداف این ماده در ارتباط با اعضای صنف خود خواهد بود.

 

ماده 2- تعاریف مشاغل کانون دستیاران

1- دستیار اول کارگردان: در تمامی امور یک پروژه نمایشی در کنار کارگردان است و بر روند کلیه مراحل تولید و اجرای یک اثر نظارت و مدیریت می‌کند. او دارای درک و بینش تخصصی است که در نبود کارگردان توانایی ارائه نظر صحیح برای پیش برد پروژه را دارد.

2- برنامه‌ریز: تدوین برنامه کلی و جدول زمانی و مکانی برای تمامی مراحل یک پروژه نمایشی به منظور ایجاد هماهنگی تمامی عوامل یک گروه و رسیدن به بالاترین میزان بهره‌وری را به عهده دارد.

3- دستیار دوم کارگردان: زیر نظر دستیار اول کارگردان وظیفه اجرای دقیق برنامه تعیین شده و هماهنگی‌های لازم با عوامل هنری، اجرایی و تولیدی را بعنوان مدیر پشت صحنه در طول پروژه نمایشی به عهده دارد.

4- گروه کارگردانی (دستیار سوم کارگردان): وظایف محول شده از سوی دستیار اول و دوم کارگردان در طول پروژه نمایشی را به انجام می‌رساند. او (دستیار سوم) گاهی به صورت کارآموز در پشت صحنه نمایش به کار گرفته می‌شود تا کسب تجربه کند.

5- منشی صحنه: حافظه کارگردان است و با یادداشت برداری دقیق وظیفه ثبت و ضبط کلیه‌ی ایده‌های اجرایی یک اثر نمایشی از شروع تمرین تا پایان اجرا را زیر نظر کارگردان برعهده دارد. او همچنین از بروز هرگونه اشتباه جلوگیری می‌کند و اطلاعات لازم را در اختیار همه عوامل قرار می‌دهد.

6- مدیر صحنه: مسئول کنترل تمامی اجزای یک پروژه‌ی نمایشی شامل لباس، لوازم و آکسسوار، ورود و خروج بازیگران، چیدمان و تغییر صحنه‌ها از ابتدای تمرین تا پایان اجرا را به عهده دارد. او همچنین مسئول هماهنگی کار عوامل اجرایی گروه با تکنسین‌های سالن اجرا است. مدیر صحنه می‌تواند دستیار داشته باشد که به او دستیار صحنه گفته می‌شود.

تبصره 1- بدیهی است که تعداد دستیاران بستگی به حجم و گستردگی اثر نمایشی دارد، همچنین عناوینی مانند: مدیریت اجرا، مشاور کارگردان و... که با گروه کارگردانی همکاری دارند به دلیل تشابه با تعاریف فوق در این آیین‌نامه بصورت مستقل، تعریف نشده است.

 

فصل دوم: ارکان کانون دستیاران کارگردان خانه تآتر

کانون دستیاران کارگردان از سه رکن اصلی، «مجمع عمومی»، «هیئت مدیره» و «بازرس» تشکیل می‌شود .

ماده 1 – مجامع عمومی:

مجمع عمومی عالی‌ترین رکن کانون است و از اجتماع اعضای اصلی به دو صورت «عادی» و «فوق‌العاده» تشکیل می‌شود.

1- مجمع عمومی عادی: سالی یکبار در روز دوم آذر ماه که بعنوان روز دستیاران کارگردان نام‌گذاری شده  برگزار می شود. هیئت مدیره در این مجمع گزارش سالیانه خود را ارائه می‌دهد و هر دو سال یکبار انتخابات هیئت مدیره و بازرس در این مجمع برگزار خواهد شد.

 

 

بند 1– شیوه تشکیل مجمع عمومی:

1- برای تشکیل مجامع عادی و فوق‌العاده، هیات مدیره موظف است، آگهی دعوت از اعضاء را به قید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه مجمع عمومی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر یا از طریق روابط عمومی خانه تئاتر اطلاع‌رسانی کند. از تاریخ دعوت اعضا تا تشکیل مجمع عمومی، باید حداقل 10 روز پیش از جلسه اطلاع‌رسانی کنند و نباید از 40 روز بیشتر باشد.

2- دعوت مجامع عمومی با تصویب هیات مدیره است. در صورت استنکاف هیئت مدیره، بازرس می‌تواند مجمع عمومی را برگزار کند. در صورت خودداری بازرس، حداقل یک سوم اعضا می‌توانند مجمع عمومی را دعوت کنند .

3- رای گیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند، به طور کتبی و مخفی رای گیری خواهد شد.

4- هر یک از اعضای مجمع عمومی می‌تواند وکالت کتبی یک عضو غایب را در مجمع عمومی بر عهده گیرد، وکالت باید به تائید بازرس یا ناظران انتخابات برسد.

5- پس از حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسه مجمع عمومی توسط رییس یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره، بلافاصله هیات رییسه مجمع، مرکب از دست کم یک رییس، نایب رییس و یک منشی از بین اعضای حاضر با رای اکثریت اعضاء انتخاب و اداره جلسه را بر عهده خواهد گرفت. چنانچه انتخابات هیات مدیره و بازرس یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای حاضر در جلسه با رای اکثریت اعضا انتخاب می شوند.

تبصره 1- اعضائ هیات رئیسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت هیات مدیره و بازرس باشند (مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومی یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع کمتر از 35 نفر باشد(

تبصره 2- برگزار کنندگان مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای کانون را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، آن را به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصر 3- هیات رئیسه و ناظران بر انتخابات، مکلفند در پایان رای‌گیری و پس از شمارش و قرائت آرا به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا، اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره و نیز بازرس اصلی و علی‌البدل را صورتجلسه کنند.

تبصره 4- صورتجلسه مجمع عمومی، توسط منشی جلسه تنظیم شده و به امضای هیات رئیسه و ناظران آن مجمع می‌رسد. یک نسخه از صورت جلسه باید در دفتر کانون نگهداری شود.

تبصره 5- هر گاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمیم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نیابد. هیات رئیسه مجمع با تصویب اکثریت اعضا می‌تواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسه بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد، معین کند. ادامه جلسه به نحو مذکور، نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرتبه بعدی مجمع عمومی طبق روال مندرج در این آئین نامه برگزار می شود.

6- چنانچه اعضای شرکت‌کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام اتخابات اعتراض کنند، هیات رئیسه و هیات نظارت بر انتخابات مکلف‌اند حداکثر تا یک هفته از تاریخ  رویت اعتراض به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضین برسانند.

تبصره 1- در صورتی که هیئت رئیسه و نظارت، درستی اعتراض را بپذیرد، هیات مدیره و بازپرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات هستند.

7- مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دست کم نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می‌یابد. چنانچه مجمع عمومی بار یکم به حد نصاب لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت و با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد، مشروط به آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت یکم قید شده باشد.

تبصره 1- مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضا به طور «فوق‌العاده» تشکیل می‌شود. این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارت مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی عادی است.

تبصره 2- تصمیمات مجامع عمومی «عادی» و «عادی به طور فوق‌العاده» در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر است، مگر برای انتخاب هیات مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد.

بند 2- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی

1- انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره و بازرس و همچنین عزل فردی یا دسته جمعی اعضای اصلی و علی‌البدل هیات‌مدیره و بازپرس و انتخاب اعضای جدید از بین نامزدهای واجد شرایط.

2- شنیدن گزارش عملکرد هیات‌مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی درباره آن.

3-  تصمیم‌گیری نسبت به برنامه پیشنهادی سال جاری و آتی.

4- شنیدن، رسیدگی و تصمیم‌گیری برای تصویب گزارش دبیر مالی اداری و بودجه آتی کانون.

5- دادن رهنمود و تصویب سیاست‌های کلی و تعیین خط‌مشی و برنامه‌های آتی کانون.

6- تصویب پیشنهاد نحوه اطلاع‌رسانی به اعضا در خصوص دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد.

7- گزارش تایید یا عدم تایید عضویت متقاضیان عضویت پیوسته، وابسته و افتخاری در مجمع عمومی.

8- تصمیم‌گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی، تعلیق عضویت شده‌اند، یا عضویت آنان توسط هیئت‌مدیره پذیرفته نشده است.

9- تصویب تفویض اختیار هیئت‌مدیره در مورد پیمان‌های دست جمعی در جهت استیفای حقوق و خواست‌های قانونی اعضاء و غیره.

10- تصویب تشکیل کارگروه‌های مورد نیاز و تاسیس تعاونی‌ها.

11- تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به انجمن‌های صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون عالی و یا عضویت در کانون‌های صنفی مرتبط و یا خارج شدن از آن.

12- تصویب حق ثبت‌نام، حقوق فعالیت حرفه‌ای و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیئت مدیره یا خانه تئاتر در این مورد.

13- تصمیم‌گیری در خصوص انجام یا عدم انجام هر آنچه که برای تحقق اهداف کانون تشخیص داده شود.

14- مجمع عمومی عادی می‌تواند نسبت به کلیه امور کانون به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس یا مجمع عمومی فوق‌العاده است تصمیم بگیرد.

2- مجمع عمومی فوق‌العاده

1- هرگونه تغییر در مقاد اساسنامه یا انحلال کانون فقط در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

2- مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دست کم دو سوم اعضا تشکیل می‌شود. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود برای بار دوم با اکثریت مطلق (نصف به اضافه یک) رسمیت می‌یابد. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد و در حال تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر در مجمع معتبر است.

تبصره 1- موارد اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده درج شود.

تبصره 2- انحلال انجمن نیاز به رای چهار پنجم اعضای حاضر در مجمع دارد.

تبصره 3- در صورت انحلال مجمع عمومی باید هیات تسویه را تعیین کند.

 

 

ماده 2- هیأت مدیره :

1- هیات مدیره دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر جانشین(علی البدل) بوده که از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی، برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخاب آنان برای دوره‌های بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.

2- هیئت مدیره مکلف است پس از قطعیت انتخابات، ظرف دو هفته اولین جلسه خود را تشکیل دهد و رئیس، نایب‌رئیس، دبیرامور مالی اداری، منشی، سخن گو را از بین اعضای هیئت مدیره به جز بازرس انتخاب کند.

تبصره 1- چنانچه اعضای هیأت مدیره به تصمیم قطعی نرسند، موظف‌اند حداکثر تا سه هفته برای تقسیم مسئولیت‌های کانون اقدام کنند. در غیر این صورت فردی که بالاترین رأی را دارد رئیس هیأت مدیره و سایرین به ترتیب نائب‌رئیس، دبیر امور مالی اداری، منشی و سخن‌گو می‌شوند.

3- هیات مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسه‌ای به اطلاع اعضا برساند.

4- جلسات عادی هیات‌مدیره حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا اصلی  (3 نفر) رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با آرا اکثریت اعضای هیات‌مدیره معتبر خواهد بود همچنین جلسات هیات مدیره بر حسب ضرورت، بنا به دعوت رییس یا نایب‌رییس یا یک سوم اعضای هیات مدیره بطور فوق‌العاده تشکیل می‌شود.

5- خدمات هیات‌مدیره افتخاری است. مگر اینکه خانه تئاتر یا مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ و به تصویب برساند. میزان حق‌الزحمه هیات‌مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد. خدمات منتخبین در هیات‌مدیره و بازرسان به شرط تکمیل دوره بعنوان سوابق شغلی و حرفه‌ای اعضا محاسبه خواهد شد.

6- غیبت غیرموجه عضو هیات ‌مدیره در سه جلسه متوالی، یا پنج جلسه متناوب در طول یک سال به عنوان استعفای از مقام هیات‌مدیره تلقی می‌شود و در این صورت عضو یا اعضای جانشین (علی‌البدل) به ترتیب تقدم آرا جانشین عضو مستعفی خواهند شد.

7- رئیس هیات ‌مدیره یا دبیر امور مالی و اداری، مشترکاً صاحبان امضاء مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی کانون بوده و حفظ کلیه اموال، دارائی‌ها، اسناد، اوراق بهادر و دفاتر مالی کانون به  عهده آنهاست.

تبصره 2- کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی کانون با امضاء رییس هیات‌مدیره یا دبیر، ممهور به مهر کانون و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیات‌مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رییس هیات‌مدیره و دبیر امور مالی واداری ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

8- هیات‌مدیره کانون موظف است برنامه سالانه خود همراه با برآورد هزینه و سایر موارد مورد لزوم را تا بهمن ماه هر سال به هیات مدیره خانه تآتر ارائه دهد.

9- تمامی مسئولیت‌های اجرایی در ارتباط با کانون نسبت به خانه تئاتر بر اساس رعایت موازین اساسنامه و موارد این آیین‌نامه و خط‌مشی خانه تئاتر بر عهده رئیس هیات‌مدیره و هیات‌مدیره کانون خواهد بود.

 10- بعد از انتخابات از جانب مدیرعامل خانه تآتر به هر یک از اعضای انتخابی حکمی بر اساس مسئولیت ایشان داده خواهد شد.

11- معرفی یک نفر از اعضای هیات‌مدیره کانون دستیاران کارگردان بعنوان نماینده کانون برای حضور در جلسات هیات‌مدیره خانه تآتر بعنوان پل ارتباطی هیات‌مدیره خانه تآتر و کانون دستیاران کارگردان لازم‌الاجرا است و در صورت عدم حضور نماینده، رئیس هیات‌مدیره باید پاسخگو باشد.

12- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت، لغو عضویت یا غیبت اعضای هیات‌مدیره، اعضای جانشین (علی البدل) با توجه به تقدم آرا جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد.

تبصره 3- برای ترمیم ترکیب اعضای هیات‌مدیره انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار می‌شود.

تبصره 4- در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی فوق‌العاده به هر علتی از ترکیب هیات‌مدیره بیرون روند (به عنوان مثال سه نفر از ترکیب پنج نفر یا چهار نفر در ترکیب هفت نفره) انتخابات هیات‌مدیره باید تجدید شود.

13- چنانچه عضوی رأی لازم را کسب کند و عضو هیأت‌مدیره شود در صورت انصراف بدون عذر موجه  (به تشخیص مجمع )، برای مدت دو دوره اجازه کاندیداتوری در هیأت‌مدیره کانون دستیاران کارگردان را ندارد.

14- هیات‌ مدیره موظف است دست کم سه ماه پیش از پایان دوره قانونی، به منظور تجدید انتخابات مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراهم کند.

تبصره 5- هیات ‌مدیره پس از پایان دوره قانونی، تا تعیین هیات‌ مدیره جدید، مسئول اداره امور جاری و حفظ کلیه دارائی‌ها و اموال و اسناد و مدارک انجمن خواهد بود.

بند 1- وظایف و اختیارات هیأت مدیره

1- اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهده هیات‌مدیره گذاشته است.

2- تهیه دفاتر رسمی و قانونی کانون  (دفتر مجامع – دفتر مصوبات هیات‌مدیره – دفاتر مالی و اداری– دفتر عضویت(

3- دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر.

4- بررسی و تطبیق شراط متقاضیان عضویت در کانون.

5- بررسی بودجه و گزارش مالی مسئول مالی و ارائه آن به مجمع عمومی.

6- تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیات‌مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری کانون.

7- تعیین محل رسمی دفتر.

 8- انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خاص و معین.

9- بررسی وضع مالی و اداری کانون و اتخاذ تصمیم نسبت به هزینه‌های جاری و ضروری آن.

10- همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت‌های تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضاء.

11- وکالت و نمایندگی کانون در مراجع قانونی، حقوقی، قضائی، دستگاه‌های دولتی و عمومی در حدود مقرارات این آیین‌نامه و استخدام وکیل برای طرح و اقامه هر گونه دعوی و شکایت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی و شکایت مطروحه علیه کانون.

12- اتخاذ تصمیم در مورد انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی  (با توجه به مقرارات خانه تئاتر)

13- بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی.

14- تهیه گزارش عملکرد هیات‌مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی.

15- تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط.

 16- تشکیل کارگروه‌های مختلف (در صورت لزوم) از قبیل کارگروه حل‌اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه امور حقوقی، کارگروه رفاهی، آموزشی و سایر کارگروه‌ها برای انجام فعالیت‌های مربوط به اهداف کانون.

بند 2- وظایف و اختیارات رئیس هیأت ‌مدیره

1- مراقبت از حسن جریان امورکانون و دعوت از اعضای هیات مدیره برای تشکیل مرتب جلسات.

2-اداره جلسات هیات مدیره و تنظیم صورتجلسه‌ها با همکاری منشی جلسه.

3- ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیات مدیره به دبیر و سایرمسئولان کانون و مدیرعامل خانه تئاتر برای اجرا و پی گیری آن ها.

4- امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و مسئولان کانون که با تصویب هیات مدیره استخدام یا به کار گرفته خواهند شد.

 5- امضای کلیه چک ها و اسناد اوراق بهادر و تعهد آور به اتفاق امور مالی و ممهور کردن آن به مهر کانون.

6-انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی و یا مصوبات هیات مدیره برعهده رییس قرار می‌گیرد.

تبصره 1- قسمتی از وظایف رییس هیات مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیرکانون واگذار شدنی است.

بند 3- وظایف و اختیارات نائب رئیس- کسی است که در نبود رئیس هیأت مدیره بر جلسات نظارت داشته و کلیه تصمیمات لازم را به جای او می گیرد و بعد از رئیس همه مسئولیت ها به عهده نائب رئیس است.

بند 4- وظایف و اختیارات دبیر امور مالی اداری

1- حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک، صورت جلسه، سوابق اعضا و دفاتر کانون.

2- انجام مکاتبات اداری و جاری کانون.

3- تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدورنامه ها.

4-تهیه و تنظیم تشریفات مربوط به کانون در حدود مقرارت قانونی.

5-ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شیوه نامه های دولتی یا خانه تئاتر و سایر مقرارات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای کانون.

6- مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرس.

7- ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان کانون و احکام و نامه های واصله از مراجع قانونی ودستگاه های اداری به مسئولان مربوط.

8- انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیر یا دبیرخانه ارتباط دارد.

تبصره 1- به منظور اداره تشکیل اجرایی و اجرای کانون مصوبات هیات مدیره «دبیرخانه کانون» می‌تواند در مرکز اصلی کانون دایر می‌شود.

تبصره 2- مسئول مستقیم «دبیرخانه» دبیر کانون است.

تبصره 3- دبیرخانه بنا به پیشنهاد رییس هیات مدیره یا دبیر و تصویب هیات مدیره، می‌توان دارای کارکنانی باشد.

تبصره 4- کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیات مدیره مسئول هستند.

9- امضای کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق رییس هیات مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر کانون.

10- اداره امورمالی کانون، تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و حفظ حساب های کانون.

11- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تایید و امضای صورت حساب‌های مربوط.

12-نظارت بر خرید، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات کانون.

13- ثبت دریافت‌ها و هزینه‌های کانون در دفاتر رسمی کانون.

14- پیش‌بینی بودجه و هزینه‌های یک سال کانون و تسلیم آن به هیات‌مدیره برای ارایه به مجمع عمومی و خانه تئاتر.

15- دبیر امور مالی اداری موظف است هر سال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی کانون را برای ارایه به مجمع عمومی تنظیم و پس از امضا خود و رئیس هیات مدیره رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.

بند 5- وظایف و اختیارات سخنگو- سخنگو نتیجه و برآیند جلسات و تصمیم‌گیری‌ها را به نمایندگی از هیأت مدیره به اطلاع اعضاء، روابط عمومی خانه تئاتر، مطبوعات یا سایر نهادهایی که با کانون در ارتباط هستند می‌رساند.

بند 6- وظایف و اختیارات منشی- مسئول ثبت صورت جلسه‌ها، مکاتبات و تنظیم دفاترکانون است.

 

ماده 3- بازرس

1- بازرس و بازرس جایگزین (علی البدل) از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رای مستقیم و مخفی اعضا حاضر در مجمع برای مدت 1 سال انتخاب می‌شوند و تجدید انتخابات آنان برای دوره‌های بعدی مانعی ندارد.

2- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخابات یا لغو عضویت بازرس اصلی، بازرس جانشین (علی‌البدل) برای بقیه دوره عهده‌دار وظایف بازرس خواهد بود.

بند 1- وظایف و اختیارات بازرس

 1- نظارت بر کلیه اقدامات هیات‌مدیره و دبیر در حدود مقرارت این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع «عادی» و «فوق العاده».

2- رسیدگی و نظارت بردفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینه های کانون و نظارت بر جریان امور مالی و اداری .

تبصره 1- در صورت درخواست بازرس، رییس هیات مدیره موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی کانون را برای رسیدگی در محل کانون و برای مدت معین، در اختیار او بگذارد.

3-  پی‌گیری و رسیدگی به شکایت اعضا و متقاضییان عضویت و در صورت لزوم ارائه گزارش به هیات مدیره یا مجمع عمومی.

4- رسیدگی و اظهار نظر در مورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی.

5- اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این آیین نامه.

6- شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای.

تبصره 1- بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات کانون را رسیدگی و گزارش خود را به دبیر یا دبیرخانه کانون تسلیم کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.

 

فصل سوم: وظایف اعضا :

1- پرداخت هزینه ثبت نام و حق عضویت سالانه تا پایان خرداد همان سال از طریق مراجعه به سایت خانه تئاتر.

2- قبول و تعهد اجرای مقررات این آیین‌نامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان کانون و خانه تئاتر.

3-  شرکت در مجامع عمومی و فوق‌العاده کانون و خانه تئاتر. داشتن ارتباط مستمر با کانون دستیاران کارگردان و خانه تئاتر و ارائه گزارش فعالیت تآتری تا پایان هر سال به کانون دستیاران کارگردان از طریق مراجعه به سایت خانه تئاترجهت تکمیل آرشیو فعالیت اعضا.

4- تکمیل فرم عضویت در سایت خانه تئاتر و ارائه مدارک معتبر شامل مدارک شناسایی، بروشور اجراها، مدرک تحصیلی، و سوابق کاری به کانون دستیاران کارگردان.

5- چنانچه هر یک از متقاضیان به دلیل فقدان شرایط، تقاضای شان از سوی هیئت مدیره پذیرفته نشود، متقاضی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس کانون در اولین جلسه مجمع عمومی کانون مطرح کند. تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی و لازم‌الاجرا است.

6- چنانچه هر یک از اعضای کانون شکایت صنفی داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را بصورت کتبی به هیات‌مدیره کانون ارائه دهد. هیات‌مدیره پس از بررسی و تلاش برای مصالحه طرفین در صورت عدم دستیابی به نتیجه مطلوب، توسط بازرس کانون موضوع را به شورای داوری خانه تئاتر ارجاع خواهد داد.

7- تمامی اعضای پیوسته و وابسته موظفند در برنامه‌ریزی‌هایی که از جانب خانه تآتر و یا کانون دستیاران کارگردان با اطلاع قبلی صورت میگیرد، در صورت نداشتن عذر موجه و مستند حضور یابند و ملزم به حفظ جایگاه و شأنیت خانه تآتر و کانون دستیاران کارگردان در مجامع صنفی و غیرصنفی باشند.

8- استمرار عضویت در کانون دستیاران کارگردان منوط به شرکت در حداقل یک فعالیت تآتری در فاصله زمانی سه سال است. اعضای بالاتر از 60 سال از این قاعده مستثنی هستند.

 

فصل چهارم: عضویت کانون دستیاران کارگردان خانه تآتر
 

ماده 1- شرایط کلی عضویت در کانون دستیاران کارگردان خانه تئاتر

1-  تابعیت ایران.

2- حداقل سن 18 سال.

3-  متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

4- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.

5- شاغل در حرفه برنامه‌ریزی، دستیاری کارگردان، منشی صحنه و مدیر صحنه در حوزه فعالیت کانون.

6- پرداخت هزینه ثبت‌نام و حق عضویت سالانه .

7-نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی.

8- قبول و تعهد اجرای مقررات این آیین نامه و تصمیمات و مصوبات قانونی خانه تئاتر و ارکان کانون.

ماده 2- نوع عضویت

بر اساس تعاریف فصل اول و دوم کانون دارای سه نوع عضویت است؛ پیوسته، وابسته و افتخاری.

1- عضویت پیوسته: اعضای پیوسته دارای تمامی اختیارات و وظایف و حقوق عضویت هستند و تحت پوشش تمامی حمایتهای مادی و معنوی خانه تآتر قرار دارند و می‌توانند جهت انتخاب در هیات مدیره کانون دستیاران کارگردان و نیز هیات مدیره خانه تآتر کاندیدا شوند. همچنین این اعضا درتمامی مجامع عمومی دارای حق رای هستند.

2- عضویت وابسته: اعضای وابسته، ضمن برخورداری از تمامی حمایتهای مادی و معنوی خانه تآتر نمی‌توانند برای هیات مدیره کانون دستیاران کارگردان و نیز هیات مدیره خانه تآتر کاندیدا شوند و تنها دارای حق رای در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده هستند.

3- عضویت افتخاری: تمامی کسانی که به عناوین مختلف منشأ خدمات به عرصه دستیاری و کارگردانی بوده‌اند. (غیر از اعضای پیوسته و وابسته) در صورت تایید هیأت ‌مدیره کانون دستیاران کارگردان می‌توانند به عضویت افتخاری خانه تآتر درآیند و مورد حمایتهای مادی و معنوی خانه تآتر قرار گیرند. برای این اعضا کارت عضویت افتخاری صادر می‌گردد. اعضای افتخاری از پرداخت حق عضویت معاف خواهند بود.

تبصره 1- اعضای افتخاری از تمامی حقوق و شرایط عضویت برخوردار خواهند بود. در صورتی که عضو افتخاری بخواهد برای حضور در هیأت مدیره کاندید شود تنها با تصویب مجمع عمومی می‌تواند کاندید شود.

تبصره 2- عضویت کلیه دستیاران کارگردان واجد شرایط کانون آزاد است و هیچکس را نمی توان به قبول عضویت کانون مجبور یا از قبول عضویت منع کرد.

ماده 3- شرایط عضویت در کانون دستیاران کارگردان خانه تآتر

*دستیاری و سایر مشاغل کانون دستیاران کارگردان مشاغلی تخصصی و تجربی است و معیار اصلی با توجه به تعاریف فصل اول و دوم تخصص و تجربه مد نظر قرار گرفته و به مدرک تحصیلی هم مانند سایر کانون ها و انجمن های خانه تئاتر توجه شده است.

بند 1- عضویت وابسته: با دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم و فوق‌دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس در رشته مربوطه یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور بترتیب با نه ، هفت ، پنج و سه اجرای حرفه ای که حداقل پانزده شب اجرا برای عموم با فروش بلیت در هر یک از تالارهای حرفه‌ای نمایش کشور داشته باشند، می‌توانند به عضویت کانون درآیند .

تبصره 1 - دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم و فوق دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس در رشته غیر مرتبط به ترتیب با ده، نه، هفت و پنج اجرای حرفه ای می‌توانند به عضویت کانون درآیند.

بند 2- عضویت پیوسته: با دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم و فوق‌دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس در رشته مربوطه یا معادل ارزشیابی شده آن توسط شورای ارزشیابی هنرمندان کشور بترتیب با سیزده، یازده، نه، هفت، اجرای حرفه ای که حداقل پانزده شب اجرا برای عموم با فروش بلیت در هر یک از تالارهای حرفه ای نمایش کشور داشته باشند، می‌توانند به عضویت کانون درآیند .

تبصره 1- دارا بودن مدرک تحصیلی اعم از دیپلم و فوق‌دیپلم، لیسانس، فوق‌لیسانس در رشته غیرمرتبط بترتیب با پانزده، سیزده، یازده و نه، اجرای حرفهای می‌توانند به عضویت کانون درآیند .

فصل پنجم: تعلیق و لغو عضویت

ماده 1- علل تعلیق عضویت

1- عدم پرداخت به موقع حق عضویت.

2- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی هریک از ارکان کانون دستیاران کارگردان و خانه تئاتر.

3- از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده 1 فصل سوم این اساسنامه.

4-  تغییر حرفه یا عدم اشتغال در حرفه مربوط بیش از سه سال.

5- چنانچه از آخرین قرارداد نمایش یا تئاتر هر یک از اعضا بیش از سه سال گذشته باشد، عضویت وی مطابق (بند 8فصل سوم)  به حالت تعلیق در خواهد آمد.

6- حکم صادر مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف و شورای داوری خانه تئاتر.

تبصره 1- مرجع تشخیص بندهای 1 تا 6 هیات مدیره است. هیات مدیره کانون دستیاران کارگردان می‌تواند با اکثریت آرا عضویت فرد خاطی را به حالت تعلیق درآورد.

تبصره 2- تعلیق عضویت باید همراه توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیئت مدیره به عضو اعلام شود.

تبصره 3- عضو تعلیقی تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، در مجامع حق رای نخواهد داشت. عضو تعلیقی می‌تواند شکایت خود را توسط بازرس در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح کند. تصمیم مجمع عمومی قطعی است.

تبصره 4- چنانچه عضوی حداکثر 3 ماه پس از آغاز سال مالی کانون از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی یا تماس تلفنی به عضو است. عضو حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیات‌مدیره عضویت او در کانون به حالت تعلیق در می‌آید.

7- تخلف از موارد وظایف اعضا طبق فصل پنجم در این آییننامه و یا انجام عملی مغایر با حیثیت صنفی و حرفهای.

8-عدم حضور غیرموجه در دو مجمع عمومی متوالی خانه تآتر و همچنین عدم حضور در دو مجمع متوالی کانون موجب تعلیق عضویت می‌شود.

ماده 2- نحوه لغو عضویت

1- چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیات مدیره مبنی بر تعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلق نکند، هیات‌مدیره موظف به طرح در خواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

2- لغو عضویت باید توسط هیات مدیره به عضو لغو عضویت شده، بازرس، خانه تئاتر و نهادهایی که با کانون و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند بصورت کتبی اعلام شود.

تبصره 1- عضو تعلیقی یا لغو عضویت شده پس از دریافت نامه کانون در صورت عدم پذیرش رای صادره می‌تواند حداکثر ظرف مدت 15 روز شکایت خود را به بازرس هیات مدیره کانون دستیاران کارگردان ارائه کند. بازرس ابتدا آنرا درهیات مدیره مطرح خواهد کرد و چنانچه لازم باشد به مجمع عمومی یا شورای داوری خانه تآتر جهت تصمیم نهایی ارسال می‌گردد.

تبصره 2- هیات مدیره کانون دستیاران کارگردان در صورت دریافت شکایت از هر یک از اعضای خود در نشستی با حضور طرفین دعوا موضوع را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد بدیهی است که عضو مزبور ملزم به پذیرش رای هیات مدیره کانون و مجمع عمومی خواهد بود.

سایر مقررات

نامزدهای عضویت در هیات مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در فصل چهار باید دارای شرایط زیر باشند.

 1- عدم عضویت همزمان در هیات مدیره، بازرسی یا داوری در اصناف دیگرخانه تئاتر (به غیر از هیئت ‌مدیرمرکزی خانه تئاتر)

2- حداقل 7 سال عضویت مستمر در کانون.

3-داشتن فعالیت در حداقل 15 اجرای حرفه‌ای.

تبصره 1- در زمان تاسیس و در نخستین سال های تشکیل کانون، سابقه عضویتی می‌تواند در تشکل‌های فرهنگی یا سایر صنوف خانه تئاترباشد.

شرایط انحلال کانون

1-در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده به ترتیب پیش‌بینی شده در این اساسنامه.

2- گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیات مدیره و اقدام نکردن برای برگزاری مجمع عمومی .

3- در صورت صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی کشور.

4- بنا به تشخیص هئیت مؤسس هرگاه کانون از اهداف مورد نظر اولیه دور شده باشد و منافع صنفی اعضا را دنبال نکند هئیت مؤسس می تواند تقاضای انحلال را در مجمع فوق‌العاده مطرح کند.

تبصره 1- انحلال کانون، موجب تضییع حق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با کانون نیست.

تبصره 2- از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان کانون خاتمه یافته و به نام کانون حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه کانون انجام و موضوع در یکی از روزنامه های سراسری یا محلی(بر اساس حوزه فعالیت کانون) برای اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره 3- چنانچه کانون بنا به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد، با سابقه و مطلع حاضر در جلسه به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیات تسویه اقدام نماید.

تبصره 4- چنانچه کانون بر اساس رای مرجع قضایه منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده امکان‌پذیر نباشد، رییس هیات مدیره و بازرس، حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیات تسویه از بین اعضای با سابقه و مطلع کانون اقدام و نتیجه را ضمن تنظیم و امضای صورتجلسه به مراجع قضایی اطلاع دهند.

 

 

 

این آیین‌نامه در پنج فصل و 14 ماده در تاریخ 08/04/1398 توسط هیئت‌ مؤسس این کانون سرکار خانم ساقی عطایی، آقایان آرش فصیح، علیرضا فولادشکن، محمدرصا اصلی و سیدهادی عامل هاشمی تهیه و تنظیم شده است و در تاریخ 11/ 08/98 تصویب و به امضای هیئت مؤسس رسید.

باشد که در جهت اعطلا و پیشبرد اهداف کانون دستیاران کارگردان مفید فایده باشد.

 

1- ساقی عطایی

 

2- آرش فصیح

 

3- علیرضا فولادشکن

 

4- محمد رضا اصلی

 

5- سید هادی عامل هاشمی پور طوسی

آخرین ویرایش : 1400/07/26
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram