در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...

آیین‌نامه‌ی برگزاری انتخابات هیأت مدیره‌ی مرکزی خانه تئاتر


■ اخبار ■ شناسه خبر : 4134 ■ سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1397 ساعت 17:16
بر مبنای اساس‌نامه‌ی خانه‌ی تئاتر، هیأت مدیره‌ی مرکزی متشکل از 7 عضو اصلی، 3 عضو علی‌البدل، یک بازرس اصلی و یک بازرس علی‌البدل؛ برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
 •  دعوت به انتخابات در موعد مقرر (23 ماه پس از برگزاری آخرین انتخابات، 30 روز پیش از پایان مدت دو سال از برگزاری آخرین انتخابات) از طرف هیأت مدیره‌ی وقت و با همکاری روابط عمومی خانه‌ی تئاتر و از طریق اطلاع‌رسانی به تمامی اعضای ذی‌نفع (به ‌وسیله‌ی پیامک، انعکاس در سایت خانه، رسانه‌ها و ...) حداکثر 30 و حداقل 15 روز قبل از روز تعیین‌شده برای انتخابات انجام می‌شود. (از انتخابات آینده)
 •  بلافاصله پس از اعلام انتخابات، ضمن پرسش از اعضای وقت هیأت مدیره، سپردن امور اجرایی غیرموظف به اعضایی که قصد اعلام‌ کاندیداتوری دارند یا مرددند، ممنوع بوده و حتی پیش از آن نیز در سپردن اموری این ‌چنین که اجرای آن پس از تاریخ اعلام انتخابات هم ادامه یابد، باید ملاحظه و پرهیز کرد.
 • هم‌چنین مناسب‌تر است در تمامی رویدادها و اخبار و ... مرتبط به خانه‌ی تئاتر، برای پرهیز از بی‌عدالتی، حتی‌المقدور از نمایش و ذکر نام کاندیداها صرف‌نظر شود، نظارت بر انجام این موضوع بر عهده‌ی بازرس وقت است. (از انتخابات آینده)
 •  تمامی اعضای پیوسته خانه‌ی تئاتر با حداقل 30 سال سن که دارای حسن شهرت بوده و آخرین حق‌عضویت (1396) خود را پرداخته باشند ، حق اعلام کاندیداتوری در انتخابات مرتبط را دارند.
 •  آخرین موعد اعلام کاندیداتوری 72 ساعت پیش از روز تعیین ‌شده برای برگزاری انتخابات است، که به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بلافاصله پس از پایان این موعد، اسامی کاندیداها از طریق سایت و کانال خانه‌ی تئاتر اعلام می‌شود.
 • در صورتی‌که تعداد کاندیداها کم‌تر از تعداد لازم برای تشکیل هیأت مدیره باشد با اعلام به اعضا و ذکر دلیل، انتخابات یک هفته (7 روز) به ‌تعویق می‌افتد و اعضای هیأت مدیره‌ی وقت، تلاش خواهند کرد از طریق ترغیب اعضا برای اعلام کاندیداتوری، نظر حداقل تعداد لازم کاندیداها برای تشکیل هیأت مدیره را جلب نمایند. تا چنین شرایطی محقق نشود، هیأت مدیره‌ی پیشین با تعویق هفتگی برگزاری انتخابات، به کار خود ادامه خواهد داد.
 •  هر کاندیدا لازم است با مراجعه‌ی حضوری، فرم‌های مرتبط را تکمیل کند و یک قطعه عکس برای استفاده در تبلیغات مرتبط، ارایه نماید.
 • هر کاندیدا مخیر است نقطه ‌نظرات خود را حداقل در 500 و حداکثر در 1500 کلمه ارایه نماید، هم‌چنین برای هر کاندیدا این فرصت وجود دارد که برای سه بار، نقطه نظرات خود را حداکثر در 1500 کلمه تنظیم و برای انعکاس از طریق سایت و کانال خانه‌ی تئاتر، حداکثر تا ساعت 12:00 روزهای تعیین‌شده (سه روز مانده تا انتخابات) ارسال نماید.
 • ارائه‌ متن حداقل 500 کلمه‌ای اختیاری است.
 •  بر مبنای اساس‌نامه‌ی خانه‌ی تئاتر، تمامی اعضای خانه‌ی تئاتر، اعم از وابسته و پیوسته که آخرین حق‌عضویت(1396) خود را پرداخته باشند، موظف به شرکت در انتخابات و دارای حق رأی هستند.
 • در صورت تعیین موعدی برای پرداخت حق‌عضویت و برگزاری انتخابات پیش از آن موعد، مبنا پرداخت آخرین حق‌عضویت موظف و یا به‌ عبارت دیگر حق‌عضویت سال قبل خواهد بود.
 • کسانی که پس از زمان اعلامی به‌ عضویت خانه‌ی تئاتر در می‌آیند، حق شرکت در آن جلسه‌ی انتخابات را نخواهند داشت.
 • در صورتی ‌که هر یک از اعضا به هر دلیل نتوانند در رأی‌گیری حضور پیدا کنند، لازم است از طریق تکمیل فرم وکالت، با مراجعه‌ی حضوری به خانه‌ی تئاتر (با همراه داشتن کارت عضویت) اقدام شود. ابتدا بازرس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره می بایست صحت امضاء را تایید کند. هر عضو می‌تواند حداکثر به‌ عنوان موکل یک عضو غایب، تعیین شود و لازم است برگه‌ی وکالت را در روز انتخابات به ‌همراه داشته باشد و تحویل بدهد. وکالت از طریق ایمیل یا مکتوب که اصالت آن توسط بازرس خانه تئاتر محرز شود برای رای دادن مورد پذیرش است، ولی وکالت برای کاندیداتوری پذیرفته نیست و رسمیت حضور الزامی است.
 • آخرین موعد برای تعیین وکیل 24 ساعت پیش از ساعت تعیین ‌شده برای برگزاری انتخابات است که به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
 •  برای انجام امور ثبت‌نام از شرکت‌کنندگان در انتخابات و واگذاری برگه‌ی مسئول ثبت‌نام با در اختیار داشتن یک لیست الفبایی و تعداد آرای برابر با لیست، توسط هیأت مدیره‌ی وقت تعیین می‌شود، که پس از رویت کارت عضویت (یا برگه‌ی وکالت ممهور به مهر خانه‌ی تئاتر)، تطبیق کارت و دریافت امضا در برابر نام هر فرد (و در صورت داشتن وکالت در برابر نام موکل)، نسبت به در اختیارگذاری برگه‌ی رأی به افرادی که در یک صف می‌ایستند، اقدام خواهد کرد.
 • شصت دقیقه پیش از ساعت تعیین ‌شده برای برگزاری انتخاباتِ هیأت مدیره‌ی مرکزی، ثبت‌نام، آغاز و برگه‌ی رأی شماره‌گذاری ‌شده و ممهور به مهر خانه‌ی تئاتر، تحویل می‌شود.
 •  در صورتی ‌که حداکثر تا 75 دقیقه پس از ساعت تعیین ‌شده برای برگزاری انتخاباتِ هیأت مدیره‌ی مرکزی، تعداد حاضران به حد نصاب لازم (50% به‌علاوه‌ی یک نفر دارندگان حق رأی) نرسید، انتخابات ملغی می‌شود.
 •  در صورت عدم رسیدن به حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه، انتخابات در همان ساعت و محل و برای 15 روز بعد (و در موارد استثنا با اعلام و اطلاع‌رسانی مناسب در محل دیگر و یا همان محل با فاصله‌ی حداکثر 20 روز)، با هر تعداد از حاضران، دارای اعتبار خواهد بود.
 • در نوبت دوم 45 دقیقه پس از ساعت تعیین‌شده برای برگزاری انتخاباتِ هیأت مدیره‌ی مرکزی و با هر تعداد از حاضران، جلسه رسمیت خواهد یافت.
 • حداکثر زمان حضور و دریافت برگه ی رای و امکان شرکت در انتخابات در نوبت دوم 90 دقیقه پس از ساعت تعیین شده برای برگزاری انتخابات هیات میره ی مرکزی خانه ی تئاتر است و پیش از اتمام این ساعت به هیچ وجه امکان ریختن رای به صندوق اخذ آرا وجود نخواهد داشت و کسانی که پس از آن ساعت حضور یابند از شرکت در انتخابات محروم خواهند شد.
 •  به ‌محض اطمینان از حضور حد نصاب لازم برای برگزاری جلسه‌ی نوبت اول، با تأیید بازرس (یا بازرس علی‌البدل)، جلسه رسماً آغاز می‌شود.
 • حداکثر زمان حضور و دریافت برگه‌ی رأی و امکان شرکت در انتخابات در نوبت اول هم‌چون نوبت دوم، 75 دقیقه پس از ساعت تعیین‌شده برای برگزاری انتخاباتِ هیأت مدیره‌ی مرکزی خانه‌ی تئاتر است.
 • پیش از اتمام این ساعت به ‌هیچ وجه امکان ریختن رأی به صندوق اخذ آرا وجود نخواهد داشت و کسانی که پس از آن ساعت حضور بیابند از شرکت در انتخابات محروم خواهند شد.
 •  حضور بازرس (یا بازرس علی‌البدل) خانه‌ی تئاتر برای رسمیت یافتن انتخابات ضروری است و لازم است وی از ابتدای ثبت‌نام از شرکت‌کنندگان تا اعلام نهایی شمارش آرا و ختم جلسه، حضوری مستمر داشته باشد.
 • در صورت عدم ‌امکان یا عدم‌ تمایل بازرس به حضور در انتخابات به هر دلیل، اعضای هیأت مدیره‌ی وقت یک نفر از میان خود (و ترجیحاً فردی که کاندیدا نباشد) را انتخاب می‌کنند تا انجام وظایف بازرس در انتخابات را برعهده بگیرد (در صورت حضور عضو یا اعضای غیرکاندیدا در هیأت مدیره، نمی‌توان این وظیفه را به دیگر اعضا واگذار کرد).
 •  در آغاز هر جلسه و پس از قرائت قرآن ، با نظارت بازرس یا بازرس علی‌البدل خانه‌ی تئاتر، هیأت رئیسه‌ی هر جلسه شامل: رئیس سنی، منشی و دو نفر ناظر (از میان داوطلبان) انتخاب خواهند شد.
 • بلافاصله پس از تعیین، بازرس هیچ دخالتی در برگزاری جلسه نخواهد کرد مگر در صورت سرپیچی از آیین‌نامه‌ها و با تذکر انجام آن‌ها با بیانی دقیق و مناسب.
 • خلاصه‌ی وظیفه رئیس جلسه و ناظران جلسه، پیش‌تر تنظیم و پس از انتخاب، در اختیار آنان قرار داده خواهد شد، این وظیفه شامل گزارش مدیرعامل، گزارش بازرس، سخنرانی کاندیداها هر یک به مدت 3 دقیقه و برگزاری انتخابات است.
 • وظایف هیأت رئیسه‌ی جلسه اعم از رئیس، منشی و ناظران و موارد آیین‌نامه‌ای مرتبط به برگزاری انتخابات بر روی سایت خانه قرار داده شده، که همزمان با خبر برگزاری انتخابات، به آن توجه داده می‌شود.
 • در برگزاری هر انتخابات مطابق با تعداد کاندیداها، مدت زمانی برای معرفی هر کاندیدا تعیین و در ابتدای هر جلسه همراه با نحوه‌ی برگزاری جلسه، اعلام می‌شود که در هیچ انتخاباتی نباید کم‌تر از سه دقیقه باشد.
 • رئیس جلسه هم‌چنین نحوه‌ و کلیات چگونگی برگزاری جلسه را اعلام کرده و در همان آغاز تذکراتی خواهد داد:
 • با توجه به احتمال کناره‌گیری و انصراف برخی کاندیداها، بهتر است رأی‌دهندگان تا پیش از اتمام آخرین سخنرانی انتخاباتی، برگه‌های رأی را تکمیل نکنند.
 •  
 • بهتر است رأی‌دهندگان به کل نفرات مجاز (7 نفر برای هیأت مدیره‌ی مرکزی و یک نفر بازرس) رأی بدهند، اما در صورت درج اسامی کمتر، بهتر است زیر آخرین نام را خط کشیده و جلوی شماره‌های خالی خط تیره بگذارند.
 • هم‌چنین پخش هر گونه فیلم، نوار صوتی، کتاب، بولتن، گزارش، اعلامیه و ... که در آن‌ها به‌نام یکی از کاندیداها اشاره شده باشد، پیش از اتمام رأی‌گیری ممنوع است.
 • در صورت فشردگی جلسات و تأخیر در آغاز جلسه، با تشخیص رئیس جلسه، می‌توان مانع از صحبت تمامی دیگر افراد شد، اما در صورت امکان می‌توان زمان مشخصی را (ترجیحاً با پیش‌بینی قبلی) برای طرح پرسش‌ها اختصاص داد.
 • کاندیداها به‌ترتیب حروف الفبا و بر مبنای حرف اول اسم فامیلی برای سخنرانی دعوت می‌شوند.
 • انصراف از انجام سخنرانی و یا انجام سخنرانی در زمانی کوتاه‌تر مجاز است، اما امکانی برای سخنرانی بیش از حداکثر زمان تعیین ‌شده وجود ندارد.
 • هر یک از کاندیداها مجاز است به‌جای خود نماینده‌ای حاضر در جلسه را که عضو خانه‌ی تئاتر بوده و خود کاندیدا نباشد، برای معرفی خود و برنامه‌هایش، معرفی کند.
 • هر یک از سخنرانان (کاندیداها یا جایگزین معرفی‌شده توسط هر کاندیدا) تنها حق یک بار سخنرانی را دارد و واگذاری حق سخنرانی به کاندیدا یا جایگزین معرفی‌شده توسط هر کاندیدای دیگر، مجاز نیست.
 • تنها پس از اتمام سخنرانی‌هاست که امکان ریختن آرا به صندوق فراهم می‌شود.
 •  صندوق رأی با قابلیت شفافیت برای اطمینان از خالی بودن و حفاظت تا زمان شمارش آرا؛ و مسئولان صندوق (از میان مسئولان ثبت‌نام از شرکت‌کنندگان) توسط هیأت مدیره‌ی وقت تأمین و تعیین خواهند شد.
 • در صورت آن‌که تعداد حاضران اندک و نظم جلسه برقرار باشد با تقاضای عدم ‌جابه‌جایی افراد تا اتمام ریختن آرا در صندوق، صندوق به‌ شکل سیار در برابر هر رأی‌دهنده قرار داده خواهد شد.
 • در صورتی‌که تعداد حاضران بسیار باشد و یا امکان برقراری نظم وجود نداشته باشد، ابتدا از تمام رأی‌دهندگان خواسته می‌شود به داخل سالن بیایند و سپس صندوق در خروجی سالن (یا ساختمان) مستقر و از حاضران خواسته خواهد شد به‌آرامی و در یک ردیف سالن را ترک و آرای خود را به صندوق بریزند. پس از اتمام ریختن آرا در صندوق (که فرصتی مناسب برای پذیرایی احتمالی نیز هست)، بازگشت افراد به سالن امکان‌پذیر خواهد بود.
 • با اعلام پایان رأی‌گیری توسط رئیس جلسه، حتی اگر برگه‌ای نزد رأی‌دهندگان باقی مانده باشد، باطل است و امکان افزودن آن به آرا وجود نخواهد داشت.
 • در صورت احتمال طولانی شدن و عدم ‌امکان شمارش کامل آرا و وجود محدودیت برای حضور در محل رأی‌گیری، با نظارت دقیق رئیس جلسه، هیأت رئیسه و صندوق‌ها در کنار هم به محل خانه‌ی تئاتر منتقل شده و دیگر افراد لازم، اعم از شمارش ‌کنندگان، ناظران تعیین ‌شده توسط کاندیداها (که لازم است با امضای هر کاندیدا، کتباً به رئیس جلسه معرفی شوند) و بازرس یا بازرسان نیز به محل شمارش، منتقل شده و تنها پس از حضور همگی (البته تا حداکثر زمان تعیین ‌شده توسط رئیس جلسه)، شمارش آغاز خواهد شد.
 • لازم است در صورت احتمال طولانی شدن شمارش آرا، پیش‌بینی‌های لازم از حیث پذیرایی و خدمات مناسب (نیروی خدماتی و وسیله‌ی نقلیه برای بازگشت به خانه) تنها برای افراد ملزم به‌ حضور تا پایان شمارش آرا انجام شود.
 • پس از اتمام شمارش و اعلام نتایج تأیید ‌شده، صورت ‌جلسه‌ی لازم که فرم کلی آن پیش‌تر تنظیم شده، توسط منشی تکمیل و به ‌امضای هیأت رئیسه، بازرس مسئول و شمارش ‌کنندگان خواهد رسید.
 • هر یک از کاندیداها یا نماینده‌ی تعیین ‌شده توسط وی مجاز است تا آخرین مرحله بر نحوه‌ی انتخابات نظارت کند.
 • تمامی آرای مأخوذه به‌ عنوان سند و برای ارجاعات احتمالی بعد و حداکثر تا انتخابات آینده، نگهداری خواهد شد.
 • در ابتدای صبح پس از برگزاری انتخابات، لیست تمامی رأی‌دهندگان، به‌ ترتیب حروف الفبا، در سایت خانه‌ی تئاتر منعکس خواهد شد.
 •  کلیه کاندیداهایی که معترض به شمارش آراء و اعلام نتایج هستند، حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از اعلام آرا حق اعتراض دارند که آرا را تنها برای یک بار با نظارت بازرس و نماینده ی هیئت مدیره منتخب اعلام شده، بازشماری کنند.
 •  در صورت مغایرت در نتیجه‌ی شمارش و عدم حصول توافق، همچنین برای بررسی دیگر شکایات و اعتراضات احتمالی (که لازم است حداکثر تا ساعت 24 روز پس از رأی‌گیری به دبیرخانه‌ی خانه‌ی تئاتر تحویل شود)، از رئیس جلسه دعوت به عمل می‌آید تا با حضور اعضای آخرین هیأت مدیره و هیأت مدیره‌ی اعلام‌شده در انتخابات، تمامی صحبت‌ها و مکاتبات را بررسی نماید.
 • نظر نهایی هیئت رئیسه بر اساس مستندات قانونی و صورتجلسه ی انتخابات تا 24 ساعت پس از برگزاری انتخابات اعلام می شود و فصل الخطاب تایید یا ابطال انتخابات خواهد بود.
 • در صورت ابطال، برگزاری انتخاباتی دیگر، تابع قوانین برگزاری نوبت دوم انتخابات است.
 •  هر مورد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه تابع رأی و نظر رئیس هر جلسه خواهد بود، هر چند پس از اتمام آن جلسه، در مورد چگونگی آن تصمیم‌گیری شده و به این آیین‌نامه افزوده خواهد شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram