در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
صمدی ماندگار خواهد ماند
■ اخبار » یادداشت ■ شناسه خبر : 6241 ■ 1397/07/04 09:56

صمدی ماندگار خواهد ماند


از مشخصه‌های بارز او دلبستگی به زادبوم‌ش بود.

یدالله صمدی مردخودساخته‌ی سینمای ایران نمونه‌ی کسانی ست که درسایه ی تلاش وپشتکارفراوان مدارج ترقی راپله پله طی می کنند و خودرابه نقطه‌ی‌ بالای جایی می‌رسانند که روزی آمال وآرزوهایشان رادرآن جست وجو می‌کردند،ازمشخصه‌های بارز او دلبستگی- تاجایی که تنه به تعصب می زد-به زادبومش بود تا جایی که می‌توان او را تنها یا ازمعدود کسانی برشمرد که دراین راه آثار باارزشی ازخود به یادگارگذاشت،اتوبوس،ساوالان و سارای ازاین جمله‌اند،توجه اوبه سینمای کمدی هم قابل اعتناست، دراین ژانر هم شاهد آثار ماندگاری ازاوهستیم، فعالیت صنفی اوهم قابل توجه است، هم درکانون کارگردانان وهم مدیریت خانه‌ی سینما، متأسفانه خیلی زود او را ازدست دادیم،۶۶سالگی میتواندآغازدوران پختگی یک هنرمندباشد، دورانی که می تواند تجربیاتش رانهایی کرده و با ارائه ی آثارش نظرات تبیین شدهاش راتعمیم بدهد، یدالله صمدی زود از میان ما رفت، با این وجودماندگاراست چون آثارماندگاری از خودبه جاگذاشت، حیفم می آید از فیلم موردعلاقهام  "ایستگاه" که حال وهوای دیگری دربین آثارش دارد نام نبرم، درگذشت اورا به اهالی هنر یه ویژه سینما وخانوادهی محترمش تسلیت عرض می کنم،روحش شاد ویادش گرامی باد.

کلیدواژگان


نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram