در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
اطلاعیه خانه تئاتر در خصوص پرداخت عضویت سال 1398
■ خانه‌ی تئاتر ■ شناسه خبر : 6570 ■ شنبه 24 فروردین ساعت 15:15

اطلاعیه خانه تئاتر در خصوص پرداخت عضویت سال 1398


هیات مدیره خانه تئاتر در آخرین جلسه خود مصوب کرد تا با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی حق عضویت اعضا در سال 98 تغییر نداشته باشد.

به گزارش روابط عمومی خانه تئاتر، نظر به مشکلات اقتصادی امروز کشور، هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در آخرین جلسه سال ۹۷ تصمیم به عدم افزایش حق عضویت اعضاء گرفت و برای سومین سال پیاپی حق عضویت اعضاء پنجاه هزار تومان در نظر گرفته شد.

-اعضاء محترم خانه تئاتر می توانند تا پایان خرداد ماه ۹۸ نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام کنند.
-اعضاء برای پرداخت حق عضویت خود می توانند از طریق سایت خانه تئاتر(مراجعه به صفحه کاربری)، کارت خوان مستقر در خانه تئاتر و یا واریز وجه به حساب خانه تئاتر اقدام  کنند.
-اعضائی که از طریق کارت خوان مستقر در خانه تئاتر یا شعبات بانکی حق عضویت خود را پرداخت می کنند، باید فیش یا رسید پرداخت خود را به دبیرخانه انجمن های خانه تئاتر تحویل دهند.
-حق عضویت یاد شده به ازای عضویت در هر انجمن در نظر گرفته شده است.
-اعضائی که در سال ۹۷، ۶۵ سالگی خود را تمام کرده اند از پرداخت حق عضویت معاف هستند، اما باید با در دست داشتن کارت ملی به دبیرخانه انجمن های خانه تئاتر مراجعه و یا  تصویر کارت ملی خود را در صفحه کاربری خود بارگذاری کنند.
-عضویت اعضائی که در مهلت اعلام شده اقدام به تثبیت عضویت خود در سایت خانه تئاتر نکرده باشند، تا پایان سال تعلیق خواهد شد.
-عضویت اعضائی که تا پایان مهلت اعلام شده در سال ۹۷ اقدام به پرداخت حق عضویت اخیر خود نکرده اند، تا پایان سال ۹۸ تعلیق شده است.
-عضویت اعضائی که تا پایان مهلت اعلام شده در سال ۹۷ حق عضویت دوسال قبل خود را پرداخت نکرده اند، ملغی و ایشان در صورت تمایل به عضویت مجدد باید کلیه مراحل عضویت در سایت را طی کنند.

هیئت مدیره مرکزی توجه اعضاء محترم را به نکات زیر جلب می کند:

- هر عضو با انتخاب خود و تبعیت از قوانین هر انجمن یا انجمن‌ها نسبت به عضویت خود اقدام می کند. انجمن ها هم ضمن استقلال هویت صنفی خود می بایست به بستر سازی شرایط تخصصی، جلسات،  کارگاه ها در جهت توانمندسازی اعضای خود مبادرت ورزند.

-اعضا با عضویت در یک انجمن رسما از همه حقوق خانه تئاتر بهره می برند. پس عضویت در چند انجمن انتخاب خود اعضاست و این به مثابه بالابردن میزان سهام در خانه تئاتر نیست.

-حق عضویت انجمنها به صورت تنخواه به آنها باز می گردد تا صرف هزینه های جاری آنها شود.

-خانه تئاتر شاکله فرهنگی دارد و  بنگاه اقتصادی نیست. بدینوسیله از اعضای محترمی که با علاقه خویش در یک یا چند انجمن حضور فعال و مثمر ثمر دارند سپاسگزاری می شود.

کلیدواژگان


نظرات

شما اولین نظر دهنده باشید.

نظر شما
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram