خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/صورتجلسات fahttp://www.theaterforum.ir/2020-09-24T09:19:38+03:30http://www.theaterforum.ir/IMG/LogoTop.pngخانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/http://dorweb.irشرایط بد معیشتی هنرمندان تئاتر نیازمند مطالبات جدی استhttp://www.theaterforum.ir/News/9099جلسه عادی هیأت‌مدیره مرکزی خانه تئاتر ششم مرداد 99، در عمارت خانه تئاتر با دستور جلسه «پیگیری جدی مطالبات» و با حضور قادر آشنا مدیرکل هنرهای نمایشی و اتابک نادری مسئول بررسی وضعیت ضرر و زیان گروه‌ها و سالن‌های تئاتر در دوران کرونا، برگزار شد که صورتجلسه آن، به شرح زیر است: <br/> <br/>2020-07-28T11:22:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/9099پیوستن انجمن‌های خانه تئاتر به وزارت کار بررسی شدhttp://www.theaterforum.ir/News/9098جلسه فوق‌العاده هیأت‌مدیره مرکزی خانه تئاتر چهارم مرداد 99، در عمارت خانه تئاتر با دستور جلسه «پیگیری مشکلات معیشتی هنرمندان تئاتر، امور مربوط به پیوستن انجمن‌های خانه تئاتر به وزارت کار و وضعیت ثبت خانه تئاتر » برگزار شد که صورتجلسه آن، به شرح زیر است:2020-07-26T10:57:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/9098پیگیری مطالبات تئاتری‌ها باید در دیدار حضوری ادامه یابدhttp://www.theaterforum.ir/News/9097جلسه عادی هیأت‌مدیره مرکزی خانه تئاتر هفدهم تیر 99، در عمارت خانه تئاتر با دستور جلسه «پیگیری مطالبات اهالی تئاتر» برگزار شد که صورتجلسه آن، به شرح زیر است:2020-07-08T10:51:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/9097نخستین جلسه حضوری هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 برگزار شدhttp://www.theaterforum.ir/News/7987اولین جلسه فوق العاده حضوری هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره در عمارت خانه تئاتر برگزار شد. <br/> <br/>2020-04-11T15:40:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7987صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 28 بهمنhttp://www.theaterforum.ir/News/80122020-02-17T16:09:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/8012صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 30 دی98http://www.theaterforum.ir/News/80132020-01-20T16:18:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/8013صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 27 دیhttp://www.theaterforum.ir/News/80142020-01-17T16:22:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/8014صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 2 دیماه 98http://www.theaterforum.ir/News/80152019-12-23T16:24:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/8015صورت‌جلسه‌ی شماره ۱۶ کانون کارگردانانhttp://www.theaterforum.ir/News/7908شانزدهمین جلسه‌ی دهمین هیات‌مدیره‌ی کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر (جلسه‌ی عادی)، در ساعت ‌۱۵:۱۵، روز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸، با حضور اعضای هیات‌مدیره: شهرام گیل‌آبادی، مجید گیاه‌چی، هادی عامل، احسان حاجی‌پور، و احسان فکا به‌عنوان بازرس، در ساختمان شماره ۲ خانه‌ی تئاتر واقع در خیابان مظفر جنوبی برگزار شد.2019-12-17T13:25:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7908صورت‌جلسه‌ی شماره ۱۵ کانون کارگردانانhttp://www.theaterforum.ir/News/7895پانزدهمین جلسه‌ی دهمین هیات‌مدیره‌ی کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر (جلسه‌ی عادی)، در ساعت ‌۱۵:۴۵، روز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸، با حضور اعضای هیات‌مدیره: شهرام گیل‌آبادی، مجید گیاه‌چی، هادی عامل، احسان حاجی‌پور، و احسان فکا به‌عنوان بازرس، در ساختمان شماره ۲ خانه‌ی تئاتر واقع در خیابان مظفر جنوبی برگزار شد.2019-12-09T12:03:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7895صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 11آذر 98http://www.theaterforum.ir/News/80202019-12-03T12:55:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/8020صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 11آذر 98http://www.theaterforum.ir/News/80162019-12-02T16:30:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/8016صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 13آبان98http://www.theaterforum.ir/News/80212019-11-04T13:04:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/8021صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 29 مهر 98http://www.theaterforum.ir/News/80222019-10-21T13:08:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/8022بررسی نتایج به‌دست آمده از کارگروه‌هاhttp://www.theaterforum.ir/News/7834دهمین جلسه‌ دهمین هیات‌مدیره‌ کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر (جلسه‌ی عادی)، در ساعت 15:30، روز شنبه 6 مهر 1398، در محل ساختمان شماره 2 خانه‌ تئاتر (خیابان صبا) برگزار شد. <br/>2019-10-05T15:01:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7834لزوم پیگیری شماره‌ عضویت اعضای کانون کارگردانانhttp://www.theaterforum.ir/News/7833نهمین جلسه‌‌ دهمین هیات‌مدیره‌ کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر (جلسه‌ عادی)، در ساعت 15:34، روز شنبه 30 شهریور 1398، در محل ساختمان شماره‌ 2 خانه‌ تئاتر (خیابان صبا) برگزار شد.2019-10-05T14:14:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7833تمرکز بر نتیجه‌بخشی بیانیه‌ کانون کارگردانان خطاب به دولت و مجلسhttp://www.theaterforum.ir/News/7817هشتمین جلسه‌‌ دهمین هیات‌مدیره‌ کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر (جلسه‌ عادی)، در ساعت 15:38، روز شنبه 23 شهریور 1398، در محل ساختمان شماره‌ 2 خانه‌ تئاتر (خیابان صبا) برگزار شد.2019-09-21T13:58:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7817بررسی عملکرد سرگروه‌های کانون کارگردانان خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/7812دومین جلسه‌ «شورای سرگروه‌های کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر» در ساعت ۱۸، روز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ در محل ساختمان شماره ۲ خانه‌ تئاتر (خیابان صبا)، برگزار شد. <br/>2019-09-17T11:46:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7812هفتمین صورتجلسه دهمین هیات‌مدیره‌ کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر منتشر شدhttp://www.theaterforum.ir/News/7804هفتمین جلسه‌‌ دهمین هیات‌مدیره‌ کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر (جلسه‌ی عادی)، در ساعت 15:00، روز شنبه 16 شهریور 1398، در محل ساختمان شماره‌ 2 خانه‌ تئاتر (خیابان صبا) برگزار شد.2019-09-14T11:40:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7804تغییر آیین‌نامه سرگروه‌های کانون کارگردانان خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/7802دومین جلسه‌ «سرگروه‌های کانون کارگردانان خانه تئاتر» در ساعت ۱۸، روز شنبه، ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، در محل ساختمان شماره ۲ خانه‌ تئاتر (خیابان صبا) برگزار شد.2019-09-08T12:17:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7802تصویب نمونه قرارداد عکاسی تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/7801چهل و یکمین جلسه هیات مدیره دوره هفتم، یکشنبه 13 شهریور 98 ساعت 14 الی 16 در خانه‌تئاتر برگزار شد.2019-09-07T16:08:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7801صورتجلسات تیرماه 98 هیئت مدیره مرکزی خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/77932019-09-03T14:21:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7793صورتجلسات مرداد ماه 98 هیئت مدیره مرکزی خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/77922019-09-03T13:51:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7792صورتجلسات شهریور98 هیئت مدیره مرکزی خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/77912019-09-03T13:39:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7791بررسی ضرورت تئاتر و کاربردهای متنوع آن از گذشته تا امروزhttp://www.theaterforum.ir/News/7788ششمین جلسه‌‌ دهمین هیات‌مدیره‌ کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر (جلسه‌ی عادی)، در ساعت 15:00، روز شنبه 9 شهریور 1398، با حضور اعضای هیات‌مدیره:در محل ساختمان شماره‌ 2 خانه‌ تئاتر (خیابان صبا) برگزار شد. در بخش انتهایی این جلسه، اعضای "شورای سرگروه‌های کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر"، بنفشه اعرابی، حسین‌علی پرستار، علی‌رضا درویش‌نژاد، شهاب‌الدین حسین‌پور، غلام‌رضا عربی، حجت علی‌خانی، برکه فروتن، میثم مطهری و عاطفه معینی هم حضور یافتند.2019-09-02T12:40:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7788جدول مصوبات هیئت مدیره خانه تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/7786جدول مصوبات هیئت مدیره خانه تئاتر، جهت اطلاع هموندان محترم منتشر می شود.2019-09-02T11:38:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7786بررسی وظایف، اهداف، رویکرد و نحوه‌ عمل سرگروه‌هاhttp://www.theaterforum.ir/News/7785نخستین جلسه‌ شورای سرگروه‌های کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر در ساعت ۱۸:۰۰، روز شنبه، ۹ شهریور ۱۳۹۸، با حضور اعضای هیات‌مدیره: شهرام گیل‌آبادی، هادی عامل، احسان حاجی‌پور و سرگروه‌های منتخب: بنفشه اعرابی، حسین‌علی پرستار، علی‌رضا درویش‌نژاد، شهاب‌الدین حسین‌پور، غلام‌رضا عربی، حجت علی‌خانی، برکه فروتن، میثم مطهری و عاطفه معینی، در محل ساختمان شماره‌ی ۲ خانه‌ تئاتر، برگزار شد.2019-09-01T12:20:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7785بیستمین جلسه هیات مدیره انجمن مدرسان تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/7784بیستمین جلسه انجمن مدرسان تئاتر پس از انتخاب چهار مدرس-پژوهشگر به منظور تقدیر در یک سالگی انجمن ، به بررسی چکیده مقاله های کتاب_پژوهشی و سمینار انجمن مدرسان سپری شد. <br/>2019-09-01T12:07:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7784بررسی روند تشکیل گروه‌ها و فعالیت سرگروه‌هاhttp://www.theaterforum.ir/News/7775پنجمین جلسه‌‌ دهمین هیات‌مدیره‌ کانون کارگردانان خانه تئاتر (جلسه‌ عادی)، در ساعت 15:00، روز شنبه 2 شهریور 1398، در محل عمارت خانه‌ تئاتر برگزار شد. در بخشی از این جلسه، مهدی قلعه (بازرس خانه‌ تئاتر)، به‌عنوان میهمان حضور یافت.2019-08-26T13:14:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7775بررسی تشکیل شورای مفاخر کارگردانان تئاترhttp://www.theaterforum.ir/News/7757چهارمین جلسه‌‌ دهمین هیات‌مدیره‌ی کانون کارگردانان خانه‌ تئاتر (جلسه‌ی فوق‌العاده)، در ساعت 18:00، روز دوشنبه 28 مرداد 1398،‌ با دستورجلسه‌ ادامه‌ بحث و بررسی درباره‌ کارگروه‌ها، تعیین و وظایف سرگروه‌ها، تشکیل شورای مفاخر کارگردانان تئاتر و بررسی آیین‌نامه‌ فعالیت کانون در فضای مجازی، در محل ساختمان عمارت خانه‌ تئاتر، برگزار شد. <br/>2019-08-21T11:10:00+03:30http://www.theaterforum.ir/News/7757