در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
صورتجلسات
نخستین جلسه حضوری هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 برگزار شد
شنبه 23 فروردین ساعت 15:40

تاکید بر دفاع از حقوق حقه ی تمامی هنرمندان تئاتر کشور

نخستین جلسه حضوری هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 برگزار شد

اولین جلسه فوق العاده حضوری هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره در عمارت خانه تئاتر برگزار شد.

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 28 بهمن
1398/11/28 16:09

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 28 بهمن

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 30 دی98
1398/10/30 16:18

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 30 دی98

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 27 دی
1398/10/27 16:22

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 27 دی

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 2 دیماه 98
1398/10/02 16:24

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 2 دیماه 98

صورت‌جلسه‌ی شماره ۱۶ کانون کارگردانان
1398/09/26 13:25

صورت‌جلسه‌ی شماره ۱۶ کانون کارگردانان

شانزدهمین جلسه‌ی دهمین هیات‌مدیره‌ی کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر (جلسه‌ی عادی)، در ساعت ‌۱۵:۱۵، روز شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸، با حضور اعضای هیات‌مدیره: شهرام گیل‌آبادی، مجید گیاه‌چی، هادی عامل، احسان حاجی‌پور، و احسان فکا به‌عنوان بازرس، در ساختمان شماره ۲ خانه‌ی تئاتر واقع در خیابان مظفر جنوبی برگزار شد.
صورت‌جلسه‌ی شماره ۱۵ کانون کارگردانان
1398/09/18 12:03

صورت‌جلسه‌ی شماره ۱۵ کانون کارگردانان

پانزدهمین جلسه‌ی دهمین هیات‌مدیره‌ی کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر (جلسه‌ی عادی)، در ساعت ‌۱۵:۴۵، روز شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸، با حضور اعضای هیات‌مدیره: شهرام گیل‌آبادی، مجید گیاه‌چی، هادی عامل، احسان حاجی‌پور، و احسان فکا به‌عنوان بازرس، در ساختمان شماره ۲ خانه‌ی تئاتر واقع در خیابان مظفر جنوبی برگزار شد.
صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 11آذر 98
1398/09/12 12:55

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 11آذر 98

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 11آذر 98
1398/09/11 16:30

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 11آذر 98

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 13آبان98
1398/08/13 13:04

صورت‌جلسه هیئت‌مدیره تاریخ 13آبان98

   «  1  2  3  4  »  »| 
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram