در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
مدیریت رسانه
آسیب شناسی نقد تئاتر در ایران
1398/07/06 15:31

گروه اگزیت تهران برگزار می کند:

آسیب شناسی نقد تئاتر در ایران

گروه تئاتر اگزیت نشست "آسیب شناسی نقد تئاتر در ایران" را در پلاتو چاپلین توسط شهرام خرازی ها، کارشناس ارشد "مدیریت رسانه" و منتقد تئاتر برگزار می‌کند.
تعداد منتقدان فعال یا پرکار به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد
1398/07/06 15:21

شهرام خرازی‌ها، کارشناس ارشد مدیریت رسانه و منتقد تئاتر در یادداشتی بیان کرد:

تعداد منتقدان فعال یا پرکار به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد

پیشینه نقد تئاتر در ایران روشن و واضح نیست. اولین نقدها به شکل بدوی از جانب تماشاگران ابراز می‌شد. آن‌ها آئین‌های نمایشی و نمایش‌ها را می‌دیدند و درباره آن اظهارنظر نموده و دیگران را به تماشا تشویق می‌کردند یا از تماشا باز می‌داشتند. نقدها شفاهی و گذرا بودند.
آسیب شناسی تبلیغات تئاتر در ایران
1398/05/07 17:01

گروه اگزیت تهران برگزار می‌کند:

آسیب شناسی تبلیغات تئاتر در ایران

گروه تئاتر اگزیت نشست "آسیب شناسی تبلیغات تئاتر در ایران" را در پلاتو چاپلین توسط شهرام خرازی‌ها، کارشناس ارشد "مدیریت رسانه" و منتقد تئاتر برگزار می‌کند.
شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram