در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید...
هیئت مدیره مرکزی
گزارش سخنگوی هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر از آخرین جلسه این هیئت
چهارشنبه 21 خرداد ساعت 11:13

گزارش سخنگوی هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر از آخرین جلسه این هیئت

دوشنبه، نوزدهم خرداد، سومین جلسه هیات‌مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 با اکثریت اعضا تشکیل شد. در این جلسه، بسیاری از موارد مهمی که از چند ماه گذشته مطرح شده، بررسی و کارشناسی شد. اهمیت اصلی این جلسه، به‌دلیل امکان نزدیکی به انتخابات هیات‌مدیره مرکزی خانه تئاتر بود.
نخستین جلسه حضوری هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 برگزار شد
شنبه 23 فروردین ساعت 15:40

تاکید بر دفاع از حقوق حقه ی تمامی هنرمندان تئاتر کشور

نخستین جلسه حضوری هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 برگزار شد

اولین جلسه فوق العاده حضوری هیئت مدیره مرکزی خانه تئاتر در سال 99 با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی با حضور اکثریت اعضاء هیئت مدیره در عمارت خانه تئاتر برگزار شد.

مجمع اعضاء هیئت مدیره انجمنها در خانه تئاتر
1398/09/04 18:45

در اعتراض به پیشنهاد لغو معافیت های مالیاتی سال 1399

مجمع اعضاء هیئت مدیره انجمنها در خانه تئاتر

مجمع اعضاء هیئت مدیره کانونها و انجمنهای خانه تئاتر در اعتراض به پیشنهاد حذف معافیت های مالیاتی سال ۹۹ برگزار می شود.
اعتراض اعضاء به بخشنامه اداره کل هنرهای نمایشی
1398/08/01 14:40

در جلسه هفتگی هیئت‌مدیره مرکزی خانه تئاتر مطرح شد:

اعتراض اعضاء به بخشنامه اداره کل هنرهای نمایشی

در روزهای گذشته، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل هنرهای نمایشی، بخشنامه‌ای درخصوص دستورالعمل صدور پروانه اجرای نمایش منتشر شد. با توجه به صدور این بخشنامه و واکنش‌های مختلف در مورد آن، بیشترین زمان در جلسه هفتگی هیئت‌مدیره مرکزی خانه تئاتر مربوط به این بخشنامه و تبعات آن بود.

شبکه‌های اجتماعی
Sroush Aparat Telegram Tiwtter Instagram
عضویت


© ۲۰۱۹ TheaterForum. All rights reserved
Developed by : w w w . d o r w e b . i r
اطلاعات تلفن Rss
خانه تئاتربه ما بپیوندید : Aparat Telegram Tiwtter Instagram